Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2017-02-08 13:43 i Irstaskolan Västerås Stad
Hur är det att leva i vår världsdel Europa? Hur ser det ut i de olika delarna och hur har människan påverkat och påverkats av landskapets olika möjligheter.
Grundskola 5 – 6 Geografi
Europa- vår världsdel! Under vt kommer vi att arbeta med vår världsdel Europa.

Innehåll

Vi kommer att studera jordens uppbyggnad, Europas naturgeografi och klimat.

Vi kommer att studera kartkunskap och namngeografi.

Vi kommer att studera var Europas befolkning bor, vad vi arbetar med, EU och transporter.

Konkritiserade mål

 • kunna namn och läge på de flesta av Europas länder, bergskedjor, städer och vatten .
 • kunna använda och förklara centrala geografiska ord och begrepp som vi använt.
 • kunna ge någon förklaring till Europas befolkningsfördelning.
 • veta var de största industrierna ligger och varför de ligger där, vilka naturtillgångar vi har i Europa samt arbeten i Europa.
 • veta vad EU är och vad de länder som ingår i EU samarbetar kring.

Hur ska vi jobba?

 • Vi ser Geografens testamente om Europa samt andra filmer.
 • Vi läser och arbetar gemensamt om de några utvalda  länder i olika delar av Europa.  
 • Vi jämför gemensamt olika länder.
 • Vi använder oss av läroboken Koll på Europa.
 • Vi använder blindkartor och internet för att träna namngeografi.

 Det här kommer att bedömas:

 
- din förmåga att använda geografiska begrepp då du skriver och diskuterar Europa och dess länder. 
- dina kunskap om Europas namngeografi ( läxor och prov). 
- dina kunskap om Europas naturresurser, arbeten samt transporter. 
- din förmåga att  beskriva hur befolkningen är fördelad i Europa och varför det är så.
 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Kunskapskrav Geografi Europa

Otillräckliga kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Jordens uppbyggnad
Uppbyggnad Krafter som påverkar
Du har viss kunskap om jordens uppbyggnad samt vilka krafter som påverkar jordytan och kan med stöd resonera om det.
Du har kunskap om jordens uppbyggnad samt vilka krafter som påverkar jordytan och kan med resonera om det.
Du har goda kunskaper om jordens uppbyggnad samt vilka krafter som påverkar jordytan och kan med resonera om det på ett utvecklat vis.
Naturgeografi, vatten och klimat
Bergskedjor Naturtyper Klimattyper Vatten
Du har viss kännedom om var Europas bergskedjor ligger, var olika klimattyper och naturtyper finns.
Du har god kännedom om var Europas bergskedjor ligger, var skogsområden och klimattyper ligger samt de olika naturtyperna.
Du har mycket god kännedom om var Europas bergskedjor ligger, var skogsområden och klimattyper ligger samt de olika naturtyperna.
Kartor
 • Ge
Du kan med hjälp undersöka omvärlden och använder då kartor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor på ett väl fungerande sätt.
Namngeografi
Du har vissa kunskaper Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på geografiska objekt.
Du har goda kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på geografiska objekt.
Du har mycket goda kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på geografiska objekt.
Europas befolkning och arbete
storstäder orsak till tätbefolkning råvaror industrier naturtillgångar transporter
Du har viss kunskap om Europas befolkningstäthet, samt vad som påverkar var människor bor. Du har viss kunskap om Europas råvaror, industrier och transporter.
Du har kunskaper om Europas befolkningstäthet, samt vad som påverkar var människor bor. Du har kunskap om Europas råvaror, industrier och transporter.
Du har goda kunskaper om Europas befolkningstäthet, samt vad som påverkar var människor bor samt kan resonera om orsakerna. Du har kunskaper om Europas råvaror, industrier och transporter och kan föra resonemang om dess påverkan på länder i Europa.
Länder
egen forskning om länder i Europa
Du har viss kunskap om några länder i Europa och kan med hjälp söka egen fakta.
Du har goda kunskaper om några länder i Europa och kan göra någon jämförelse mellan dem samt söka egen fakta.
Du har mycket goda kunskaper om några länder i Europa och kan göra jämförelser mellan länderna både gällande klimat, natur, näringsliv och befolkning. Du kan söka egen fakta från flera källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: