👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atom- och kärnfysik

Skapad 2017-02-08 13:50 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 9 Fysik
Vad skiljer en fusion från en fission?

Innehåll

Syfte

 • Att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
 • Att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället

 

Kunskapsmål

Du ska kunna visa dina kunskaper i fysik genom att redogöra för

 • atomens byggnad
 • grundämne, atomnummer, masstal och isotop
 • hur ljus uppkommer
 • olika typer av elektromagnetisk strålning
 • olika typer av radioaktiv strålning vid radioaktivt sönderfall
 • vilken nytta vi kan ha av radioaktiva ämnen och hur vi kan handskas med dem
 • vilken skada radioaktiv strålning kan orsaka
 • skillnaden mellan fission och fusion
 • hur ett kärnkraftverk fungerar

samt

 • Granska information och källor
 • Ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

 

Begrepp

 • Atomens byggnad, partiklar och laddning
 • Grundämne och isotop
 • Atomnummer och masstal
 • Elektromagnetisk strålning
 • Joniserande strålning
 • Radioaktivt sönderfall
 • Alfa- beta- och gammastrålning
 • Bakgrundsstrålning
 • Halveringstid
 • Fission 
 • Fusion
 • Turbin
 • Generator
 • Kondensator
 • Styrstavar
 • Moderator

 

Arbetssätt

 • Historik
 • Genomgångar med anteckningar
 • Diskussioner, frågor och resonemang
 • Enskilt arbete: Läsa, skriva, svara på frågor, söka information och repetera

 

Bedömning

Bedömningen avser:

Granska information, kommunicera och ta ställning - Hur väl du visar dina kunskaper i fysik och ditt deltagande och resonerande i diskussioner samt källkritik

Begrepp - Hur väl du förstår och använder fysikens begrepp och modeller genom att ge exempel, förklara och visa på samband

 

Bedömningen grundar sig på:

Diskussion: Muntligt deltagande och skriftlig källkritik

Skriftligt prov