Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fr 7: Mon emploi du temps

Skapad 2017-02-08 17:01 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola F
Vi har arbetat med att kunna beskriva/berätta om sitt skolschema på franska. Vi har tränat på de sju veckodagarna, samt att kunna tala om när man börjar och slutar skoldagen, hur många gånger i veckan man har ett visst ämnen, samt vilken tid man har ett skolämne och när man har lunch. Vi har också arbetat med att kunna sätta ihop meningar med enkla sambandsord, t ex. och, eller, sedan. Redovisningen skedde i smågrupper, och man fick ha sitt svenska skolschema som stöd.

Matriser

Mon emploi du temps

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Aspekt 1
Berätta om ett vardagligt ämne som är bekant för eleven
Jag kan ännu inte med stöd berätta enkelt om skoldag.
Jag kan med hjälp av stöd från läraren berätta enkelt om min skoldag. Jag har ett mycket enkelt ordförråd.
Jag kan berätta enkelt om min skoldag. Jag har ett enkelt ordförråd.
Jag kan berätta enkelt om min skoldag. Jag har ett något utökat ordförråd. Jag använder enstaka sambandsord, t.ex. och, eller, sedan
Ny aspekt
Begriplighet: uttal, språk och flyt
Min uttal och språk är ännu inte begripligt för en fransktalande person.
Min uttal och språk är begripligt för en fransktalande person, även om uttal och/eller ord ofta blir fel.
Min uttal och språk är begripligt för en fransktalande person, även om uttal och/eller ord ibland blir fel. Jag har ett visst flyt när jag talar.
Min uttal och språk är begripligt för en fransktalande person. Uttal och ord blir oftast rätt. Jag har oftast flyt när jag talar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: