Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HÅLLBAR UTVECKLING åk 6 vt-17

Skapad 2017-02-08 18:03 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Geografi Samhällskunskap
Hållbar utveckling handlar om att leva på ett sätt som gör att det blir bra för människor och natur nu och i framtiden. Vad behöver vi tänka på när vi köper mat och prylar för att bidra till hållbar utveckling?

Innehåll

Mål för elev

vi ska utveckla förmågan att
- jämföra och se samband (ge )
- uttrycka och värdera ståndpunkter (sh)

Innehåll

Det handlar om
- hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka och bidra till hållbar utveckling.
- ojämlika livsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt levnadsvillkor.
- ekonomiska villkor för barn i världen.
- några orsaker till och konsekvenser av välstånd och fattigdom.

Genomförande

Vi ska samtala i helklass och i mindre grupper, 
          läsa i Koll på världen
          se någon utbildningsfilm
          söka information på nätet
          göra en liten undersökning och redovisa som cirkeldiagram

Redovisning

Du ska delta i samtal och göra skrivuppgifter.

Elevinflytande

Delar av arbetet planerar vi tillsammans

Matriser

Sh Ge
Bedömningen gäller geografi och samhällskunskap

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Ämne
Förmågan att jämföra och se samband (ge)
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen. Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen. Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen. Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras
Ämne
Förmågan att värdera och uttrycka ståndpunkter (sh)
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument. Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument. Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument. Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Ämne
Förmågan att
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: