👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2017-02-08 18:44 i Esperedsskolan Halmstad
Grundskola 4 Religionskunskap Historia
Vi kommer att skriva en egen spännande bok om vikingarna! Hur levde dom? Vilka resor och upptäckter gjordes? Vad åt man? Vilka gudar trodde man på?

Innehåll

 

Genomförande: Vi kommer att arbeta med vikingatiden under några veckor. Vi kommer att göra en egen bok om vikingatiden där vi får svar på hur livet var på vikingatiden, vilka resor man gjorde, vad man trodde på och vilka spår av vikingatiden som finns kvar idag.

Vi kommer att titta på filmer, ha genomgångar och läsa själva i läroböcker.

Bedömning sker genom att du visar dina kunskaper om det du skriver om samt att vi gör en jämförelse mellan nutid och vikingatid.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6

Matriser

Hi Re
vikingatiden vt 2017

Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Kunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under vikingatiden t ex: - Resorna - Hur de bodde och levde - Hur det var att vara barn, kvinna eller man under vikingatiden
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under vikingatiden t ex: - Resorna - Hur de bodde och levde - Hur det var att vara barn, kvinna eller man under vikingatiden
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under vikingatiden t ex: - Resorna - Hur de bodde och levde - Hur det var att vara barn, kvinna eller man under vikingatiden
Jämföra
Jämförelser: Likheter och skillnader mellan vikingatiden och nutid. För- och nackdelar mellan vikingatiden och nutid.
Kunna beskriva enkla samband mellan olika tidsperioder när det gäller t ex: - Politik ( vem eller vilka som bestämmer och styr). - Levnadsvillkor ( t ex hur det var att vara man, kvinna eller barn). - Hur man bodde Få, korta/enkla jämförelser.
Kunna beskriva förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder när det gäller t ex: - Politik ( vem eller vilka som bestämmer och styr). - Levnadsvillkor ( t ex hur det var att vara man, kvinna eller barn). - Hur man bodde Fler, längre/utvecklade jämförelser.
Spår från vikingatiden
Eleven kan tolka och visa på spår av vikingatiden i vår tid.

Religion - vikingatiden

Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Asatron
Gudar Berättelser om gudarna Skapelseberättelsen
Du kan redogöra för några grundläggande drag i fornskandinavisk religion.
Asatron
Kan vi se några spår av asatron idag?
Du ger exempel på hur skandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.