Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Temaarbete - London

Skapad 2017-02-08 21:20 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 Engelska
London

Innehåll

Lokal pedagogisk planering för temaarbete i engelska ”London”.

 

Du kommer att under vecka 16-18 arbeta med temat

 

Mål att sträva emot :

Skolan skall i sin undervisning i engelska sträva efter att eleven:

 • utvecklar sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift

 • utvecklar sin förmåga att läsa olika slags texter för upplevelser, information och

  kunskaper.

 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sig varierat och säkert i skrift för att berätta,

  beskriva och förklara samt motivera sina åsikter

 • utvecklar sin förmåga att planera, genomföra och utvärdera uppgifter, på egen hand

  och i samarbete med andra.


Konkretiserade mål/mål till eleven :
 • Du ska utveckla din förmåga att prata och skriva på engelska.

 • Du ska utveckla din förmåga att läsa och förstå olika slags engelska texter.

 • Du ska utveckla din förmåga att planera ditt jobb och att jobba självständigt eller i par

  med någon.

 
 
 
Undervisning:

Du kommer att fä läsa och ta reda på mer om London och om det du väljer att arbeta med.

Du kommer att få veta mer om hur man skriver en fakta text.

Du kommer att få träna dig i att: 

 - skriva en faktatext på engelska
 - planera, genomföra och utvärdera ett temaarbete.

 - söka fakta på Internet och i böcker

 - redovisa muntligt

 

Så här kommer du att få visa vad du lärt dig:

Du ska: 

 • välja något inom arbetsområdet ”London” t ex en byggnad, en person , en företeelse
 • Välja redovisningssätt. Detta kan vara tex. att göra en powerpointpresentation, en film, traditionell redovisning där du berättar och visar.

(shopping , musikaler sport) som du ska reda på fakta om som du sedan använder till att skriva en faktatext på minst en A4-sida. Du ska också välja ut några bilder som du skriver bildtext till. Du ska redovisa muntligt för klassen.

 

 

 
Detta kommer att bedömas:
 • Din förmåga att skriva texter på engelska som andra förstår

 • Din förmåga att läsa och förstå engelsk text.

 • Din förmåga att uttrycka dig i skrift och utveckla dina meningar med sambandsorden.

 • Din förmåga att formulera dig i tal.
 • Din förmåga att planera och genomföra temaarbetet.

 


 

 

Uppgifter

 • Tema London

 • Tema London

Matriser

En
Temaarbete - London

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Din förmåga att förstå tal
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydlig talad, enkel engelska i lugnt tempo
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad engelska.
Din förmåga att förstå skrift
Din förmåga att läsa och förstå engelsk text.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer
Din förmåga att skriva texter
Din förmåga att skriva texter på engelska som andra förstår.
.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera sig enkelt och begripligt med ord, fraser och mer utvecklade meningar och göra enkla förbättringar av egna framställningar
Din förmåga att formulera dig muntligt
Din förmåga att formulera dig i tal.
I muntliga framställningar kan du formulera sig enkelt och begripligt med fraser, ord och meningar.
I muntliga framställningar kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Planera och genomföra ditt arbete
Din förmåga att planera och genomföra ditt arbete.
I ditt arbete visar du att du kan plocka ut olika fakta och skriva en kortare faktatext om det du valt att skriva om.
I ditt arbete visar du att du kan plocka ut olika fakta och skriva en faktatext om det du valt att skriva om.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: