👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Hav och sjö

Skapad 2017-02-08 22:13 i Hällesåkersskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 – 3 Svenska NO (år 1-3)
Allt liv startade en gång i vattnet. I våra sjöar och hav myllrar det fortfarande av liv. I det här arbetsområdet ska vi dyka under ytan och titta närmare på livet där. Vi ska också titta på det liv som finns runt havet, sjön och andra vattendrag.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i de naturorienterade ämnena ska syfta till att du utvecklar kunskaper, nyfikenhet och intresse för att undersöka omvärlden. 

Vad vi ska lära oss 

Du ska lära dig:

 • skillnaden mellan sjö och havsvatten
 • några växter som lever i sjön och i havet
 • några djur som lever i och vid sjön och i havet
 • några fiskar som lever i sjön och havet
 • enkla näringskedjor och livscyklar i sjö och hav

 

Undervisning och arbetsformer

Arbetssätt:

 • enskilt och i grupp
 • se pedagogiska filmer
 • lyssna, diskutera och reflektera kring de pedagogiska faktafilmerna
 • skriva faktatexter utifrån stödord
 • läsa faktatexter
 • måla

 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • kunna skillnaden mellan sjö och havsvatten.
 • ha kunskap om några växter som lever i sjön och i havet.
 • ha kunskap om några djur som lever i och vid sjön och i havet.
 • ha kunskap om några fiskar som lever i sjön och havet
 • kunna enkla näringskedjor och livscyklar i sjö och hav

Hur - bedömningens tillvägagångssätt:

 • Jag lyssnar på dig när du samtalar kring vad du har lärt dig vid genomgångar och diskussioner
 • Jag läser dina texter.
 • Du får respons på dina texter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3