👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk Planering teknik 171129

Skapad 2017-02-09 07:33 i Floraparkens förskola Svedala
Förskola
Pedagogisk Planering Floraparken - Teknikmål

Innehåll

Pedagogisk Planering

Förskola

Floraparkens Förskola Svedala kommun

Arbetslag:

Akrobaterna och Jonglörerna

Mål

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.

Syfte - Varför?

Vi har vidare valt att bryta ner detta mål till: problemlösning i hållbar bygg- och konstruktion.

Vi vill utmana barnen i att tänka hållbart när de bygger, vi vill utmana barnen att bygga efter ritningar, fotografier eller utifrån egen fantasi. Vi vill utmana barnen att diskutera och resonera med varandra när de hamnar i ett problem i sitt konstruerande. Detta för att barnen ska kunna lösa problemet gemensamt.

 

Barnens intresse - nuläge

De flesta av barnen visar ett stort intresse av att bygga och konstruera. vi har också sett att det inte alltid finns en tanke med det som byggs. Barnen bygger för att det bara ska byggas, ibland kan det vara svårt att få det hållbart.

 

Metod - Hur gör vi för att uppnå vårt syfte?

Vi kommer att ha olika aktiviteter där vi bygger och konstruerar med olika material under vårt projekt "Resan genom vänskap och relationer".

Vi kommer att använda oss av lera, naturmaterial, metamorfosmaterial, lim av olika slag, tejp av olika slag, tråd m.m

Vi kommer att bygga och konstruerar i 3D och 2D. 

Vi kommer att ha olika uppdrag som barnen ska lösa gemensamt i stor grupp, i små undervisningsgrupper eller individuellt.

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
    Lpfö98 Rev. 2016