Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Godismonster

Skapad 2017-02-09 08:51 i Resarö skola Vaxholm Stad
En rolig uppgift där eleverna inspireras av en dikt för att sedan skapa sina godismonster som ska sättas i bur. Övar arbete med kontursåg, slippapper, form och uttryck.
Grundskola 1 – 3 Slöjd
Vi ska tillsammans skapa oss varsitt godismonster som vi ska sätta i bur. Du kommer att öva dig i att använda en kontursåg, slippapper och spika samt öva dig i att skapa ett uttryck med hjälp av färg och form.

Innehåll

Inledning

Vi börjar med att prata om de verktyg vi kan komma att använda och hur man hanterar dem på ett säkert sätt. Vi kommer sedan att prata lite om materialet "Krysslimmat faner" eller plywood som det kallas. Därefter kommer jag att läsa en dikt för er som ska inspirera er i ert arbete. Sedan är det dags att rita/skissa en mall för ditt godismonster innan du ritar på den på en bit 4mm plywood.

 

 Tillverka

* Rita en skiss på ditt monster och klipp ut den. Skriv ditt namn och klass på monstret.

* Rita monstret på en bit plywood , använd din mall som du gjort. Tänk på att rita ditt monster i hörnet/kanten av plywoodbiten.

* Såga ut monstret med en kontursåg, använd en filklämma för att hålla fast din plywoodbit.

* När du sågat klart så slipar du kanten med ett sandpapper så du får bort alla stickor.

Nu är det dags att välja träbit till din bakgrund, tänk på att monstret ska få plats och du ska få plats med spikar runt om monstret. En brädbit av furu fungerar bäst för detta.

* Rita på en form på brädbiten. Det kan vara formen av en sten, ett hus, moln eller något annat, du väljer själv.

* Såga ut formen och slipa kanten innan du målar den.

* Limma sedan fast ditt monster med trälim och kläm fast monstret med en trätving. Låt det torka ca 15minuter.

* Nu är det dags att spika några spikar runt omkring monstret och dra ett snöre mellan spikarna för att stänga in monstret.

  Grattis!! Du är nu färdig med din uppgift.

Hur blev det?

Du har nu fått tillverka ett slöjdalser (Godismonstret du gjort) och du har tränat på att använda dig av olika verktyg som kontursåg, filklämma,  fil och slippapper. Du har också tränat på att rita former och använda din fantasi/kreativitet för att skapa ditt godismonster.

Ta en stund och titta på din kompis godismonster, försök sedan att ge två stycken kommentarer om vad kompisen gjort extra bra och sedan vad du önskar att du kunnat gjort annorlunda.

 

 

 

Dikten

I landet längre bort bor monster lång och kort

en är hemsk och en är snäll en firar fyrverkerier med en smäll.

En är kantig, en är grå en är gul med prickar på.

Det alla vet om dessa små är att de måste godis av andra få

chokladbit, lakritspipa och en mintkaramell annars är ingen av dem särskilt snäll.

Då klöser de folk i näsor och hand skriker "GE OSS HUNDRA SURA BAND!"

Och folket springer så fort de kan ut ur vart hus både kvinna och man.

Så vad ska man göra med så elaka krabater?

Sätt dem i bur som tål granater.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3

Matriser

Sl
slöjd åk 3 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
* formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Du kan på ett **enkelt sätt** formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material.
Du kan på ett **utvecklat sätt** formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material.
Du kan på ett **välutvecklat sätt** formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material.
Du använder handverktyg och redskap på ett säkert **fungerande sätt**.
Du använder handverktyg och redskap på ett säkert och **ändamålsenligt sätt**.
Du använder handverktyg och redskap på ett **säkert och ändamålsenligt sätt**.
* välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Du kan i slöjdarbetet **bidra till att utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet **utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet **utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och **sådant som du själv har sökt upp**.
* analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Du kan ge **enkla** omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge **utvecklade** omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge **välutvecklade** omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: