Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT-17 NO åk 6- Stöter du på Ström?

Skapad 2017-02-09 09:02 i Valhallaskolan Halmstad
Vi ska jobba i 5 veckor med ellära.
Grundskola 6 Fysik
Under v.7-12 kommer vi arbeta med ellära.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Innehåll

Bedömning

Bedömningen kommer ske utifrån hur: se koppling till läroplan nedanför...

Se matris på Unikum - Stöter du på ström åk 6.

Konkretisering av mål

Eleven ska kunna:

 • Förstå hur elektricitet fungerar (partikelnivå).
 • Använda och beskriva begrepp inom ellära och materia (massa).
 • Utföra experiment som handlar om elektricitet - koppla för att få en glödlampa att lysa.
 • Dokumentera experiment i text och bild.
 • Använda utrustning.
 • Förstå hur människor påverkats av elektricitet. 
 • Historian bakom elektriciteten och dess betydelse idag. Alessandro Volta och Thomas Alva Edison.
 • Uttrycka egna åsikter om ellära och dess betydelse.

Du använder och beskriver fysikaliska begrepp:

Atomer, elektricitet, statisk elektricitet, elektrisk laddning ( positiva och negativa), elektrisk ström, elektroner, sluten krets, öppen krets/ kortslutning, seriekopplingar, parallellkopplingar, elektrisk spänning, kraftverk, elsäkerhet, propp/säkring och åskväder. 

 

efter avslutat arbetsområde...

Arbetssätt

Vi kommer jobba undersökande och utgå från elevernas egna frågor angående elektricitet. Vi kommer jobba mycket med praktiskt material, men för att få förståelsen kommer vi gå in på litteratur och film. Begreppen kommer spela en centrala del. 

Vi kommer få besök av en gästföreläsare som ska prata om elektricitet och elsäkerhet samt visa experiment i helklass.

Detta arbetsområde avslutas med ett prov. Datum kommer längre fram.

Dokumentation

All dokumentation sker via Unikum i en matris - Stöter du på ström. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: