Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektrokemi

Skapad 2017-02-09 09:29 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Elektrokemi med användning av gleerups kemibok
Grundskola 7 – 9 Kemi
Varför sker kemiska reaktioner? Hur fungerar ett bilbatteri?

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Kunna använda begrepp i elektrokemi för att förklara resultat vid laborationer.

 

 

 

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

 Förmågan att dra slutsatser till laborationerna med koppling till begreppen i elkemi .

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi kommer att arbeta med begrepp som joner,oädla och ädla metaller,galvaniskt element,ackumulator,oxidation och reduktion,elektrolys,elektroder,anod och katod. 

Laborationer i elkemi.

 

 

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

Ett skriftligt prov på begreppen samt det laborativa arbetet och labbrapporterna.

Utvärdering

Efter arbetsområdet markerar jag i en matris hur långt du kommit i elkemin.

 

Uppgifter

 • Planering i elektrokemi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kemi-åk9-Elektrokemi

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Laborationer/ Praktiskt arbete
genomföra systematiska undersökningar.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och kan även formulera enkla frågeställningar samt planera arbetet. I undersökningar använder du utrustning på ett säkert sätt. Du kan utifrån resultaten dra enkla slusatser och föra enkla resonemang. Du kan ge något förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör du enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och kan även formulera enkla frågeställningar samt planera arbetet. I undersökningar använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Du kan utifrån resultaten dra utvecklade slusatser och föra utvecklade resonemang. Du kan ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör du utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och kan även formulera enkla frågeställningar samt planera arbetet. I undersökningar använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Du kan utifrån resultaten dra välutvecklade slusatser och föra välutvecklade resonemang. Du kan ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras och är medveten om eventuella felkällor. Dessutom gör du välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Begrepp
använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara olika samband som rör området
Du har grundläggande kunskaper i området och detta visar du genom att använda vissa begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.
Du har goda kunskaper i området och detta visar du genom relativt god användning av begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.
Du har mycket goda kunskaper i området och detta visar du genom god användning av begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: