👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mer om tal - kap 6

Skapad 2017-02-09 09:40 i Gemensamt i Borlänge Borlänge
Matteborgen 6B
Grundskola 6 Matematik
Nu börjar vi i nya boken! Första kapitlet handlar om stora tal och din huvudräkning. Vi ska arbeta med alla 4 räknesätt och träna på att räkna med stora tal och decimaltal.

Innehåll

Mål med undervisningen


Eleverna ska utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem samt reflektera över valda strategier och metoder.  

Det här ska vi göra

 •  läsa och skriva stora tal
 •  multiplicera stora tal ex. 23 x 45
 • dividera stora tal
 • ställa upp och multiplicera decimaltal ex. 4,8 x 5,4
 • multiplicera decimaltal med 10 och 100
 •  dividera decimaltal med 10 och 100
 •  dividera decimaltal

Det här ska vi bedöma

Din förmåga att:

- räkna olika tal
- förstå vilket räknesätt du ska använda dig av
- kunna fungerande metoder för att göra uträkningar
- se svarets rimlighet
- vara delaktiga i samtal och diskussioner på lektionerna
- delta på lektionerna och vara aktiv och arbeta med dina uppgifter
- ta ansvar för din egen utveckling och kunskap genom att bl.a göra läxorna eller ta hem om du ligger långt efter, 
- visa hur du resonerar för att räkna ut matematiska problem

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6