Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering år 8, Geometri kap 3 Prio

Skapad 2017-02-09 10:40 i Viksängsskolan Västerås Stad
I detta kapitel kommer du att använda symboler för att tolka vardagliga situationer och lösa problem. Du kommer också att få lära dig mer om mönster, ekvationer och problemlösning.
Grundskola 8 Matematik
Intresset för att studera geometriska figurer ar sysselsatt matematiker i tusentals år. De flesta geometriska begrepp vi använder idag definierades för över 2000 år sedan i Euklides verk Elemanta. Idag används kunskapen om geometri i många yrkesområden.

Innehåll

I det här avsnittet ska du få lära dig mer om två och tredimensionella former

och hur geometriska formler används för att lösa problem.

Centralt innehåll:

- Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

- Avbildning och konstruktion av geometriska objekt.

- Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

- Geometriska satser och formler och behovet av argumantation för deras giltighet.

 

Vi ska:

Arbeta med uppgifter i boken kap.3

Några laborativa uppgifter.

Diskussioner

Genomgångar

Begrepp: Medelpunkt, radie, diameter, pi, omkrets, area, enheter, cirkelsektor, medelpunktsvinkel, dimension, geometrisk kropp, kub,

               rätblock, cylinder, prisma, kon, pyramid, klot, begränsningsyta, mantelyta, sfär, volym

 

Planering utifrån Prio år 8 kap 3 "Geometri"

                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 Mån

60 min

Tors   40 min

Fre   60 min

v.4

 Intro och rep omkrets area                      

 

3.1 Cirkelns omkrets                                         

Cirkelns omkrets 3.1

v.5     

 Lab cirkelns omkrets och "pi"

3.2 Cirkelns area                                                

3.2

 

v.6

utgår 

3.3 Begränsningsyta. genomgång                       

 

 3.3

 

v.7

 

 3.4 Volym av rätblock. Genomgång              

 3.4   

 

 3.4

v.8

 3.6 volym av prisma. Genomgång                

  3.6/3.7Volym av kon                                         

 3.6/3.7

v.9

 Sportlov

 

 

 

 

v.10

 

  3.8   Formler Genomgång                            

  3.8Formler                                                        

  repetition  

v.11

 Prov

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Detta är en grovplanering som kan komma att ändras.

 

 

Matriser

Ma
Kunskapskrav i matematik

Algebra år 8

F
E
C
A
Problemlösning
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tilllämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Metod
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Resonemang
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt. Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt. Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: