Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vt -17

Skapad 2017-02-09 10:56 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Grundskola 7 Matematik
Vi "bråkar" och ser sambanden mellan bråk, decimalform och procentform. Vad betyder egentligen kilo, hekto, deci, centi och milli? Vi fortsätter med att strukturera upp information i olika tabeller och diagram.

Innehåll

Syfte (Varför ska vi göra det här)

Du ska utveckla förmågan att:

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

föra och följa matematiska resonemang.,

använda matematikens uttryckformer för att samtala om , argumentera oh redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Konkretisering av mål (Vad ska vi göra)

Problemlösning

- Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder. Hur kan vi tänka när vi löser olika problem? Vilka strategier kan vi använda oss av? Hur gör vi när vi har en lång problemtext framför oss?

- Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Hur gör vi på ett bra sätt för att komma fram till lösningen? Fungerar alla sätt lika bra vid alla sorters problem?

- Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Hur gör vi för att beskriva/resonera om valen vi gör för att lösa ett problem?

Begrepp

- Kunna relevanta begrepp för områdena b.råk, decimaltal, procent, statistik.

Prefix

- kunna betydelsen av och kunna använda de olika prefixen, kilo, hekto, deci, centi, milli

Bråk, decimalform, procentform

- Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning huvudräkning samt beräkning med skriftliga metoder och digital teknik. 

Statistik

- Tabeller och diagram, samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

 

Genomförande (Hur ska vi jobba)

Vi kommer att jobba med olika övningar i matteboken och på nätet. Vi kommer att titta på olika filmer om matematik. Du kommer att få jobba enskilt och i grupp. Vi kommer att diskutera olika begrepp på olika sätt, skillnader, likheter.  

 

Bedömning (Vad ska bedömas)

 Du kommer att bli bedömd på olika sätt:  i diskussioner, i arbetet som du utför i klassrummet, och på prov.

 

Matriser

Ma
Matematik vt -17

E
C
A
Lösa prblem med strategier, metoder och modeller
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang om tillvägagångssätt och rimlighet
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven förvälutvecklade och välunderbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Använda matematiska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beskriva med matematiska uttrycksformer
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Uttrycksformer och begreppens relation
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika yttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika yttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika yttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja och användra matematiska metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik och statistik med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda i ändamålsenliga matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik och statistik med gott resultat.
Eleven kan välja och användaändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik och statistik med mycket gott resultat.
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i i huvudsak fungerande sätt och använder då olika matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då olika matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då olika matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: