Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildens makt och identitet 2

Skapad 2017-02-09 11:20 i Röselidsskolan Lerum
Ett bildarbetsområde kring identitet och makt
Grundskola 7 – 9 Bild
Att bara vara sig själv, är det så enkelt? Det finns många saker som påverkar vilka vi blir. I detta projekt undersöker vi tillsammans massmedias roll i vårt identitetsskapande. Du får också pröva på att skapa ett eget konstverk på temat i valfri teknik.

Innehåll

Att bara vara sig själv, är det så enkelt? Det finns många saker som påverkar vilka vi blir. I detta projekt undersöker vi tillsammans massmedias roll i vårt identitetsskapande. Du får också pröva på att skapa ett eget konstverk på temat i valfri teknik. En viktig del av projektet är att du ska öva på att skicka budskap med dina bilder. Ditt konstverk kan handla om dig själv och vad du tycker om, förmedla ett budskap om vad som påverkar människor att bli som de blir, knyta an till presentationen om bilder och makt eller en egen idé du har som knyter an till temat. Du får till stor del välja teknik själv. Ett förslag är att du fördjupar dig i någon av de tekniker som vi testade på under hösten. 

Syfte

I det här området kommer du att träna din förmåga att analysera bilder.

Diskutera bilders syfte.

Förmedla budskap kring identitet med digitala bilder.

 

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

Du ska i detta arbetsområde lära dig att

 • beskriva, diskutera, analysera och framställa bilder som rör identitet
 • skapa ett eget konstverk i valfri teknik på temat identitet

 

Undervisning/Metoder

Följande moment ligger till grund för din bedömning av arbetsområdet.  

 

Genomgång, Bildens makt och vår identitet

Vi tittar på bilder som rör identitet och makt. Du får lära dig på vilket sätt bilder kan ha makt att påverka oss, hur vi känner oss och blir. Till exempel olika grepp som används i reklam. Med hjälp av en presentation på temat ska du sedan göra en bildanalys.

 

Upggift 1: Bildanalys

1. Beskriv vad du ser på bilden?
2. Vad tror du budskapet är med den här bilden?
3. Vem har skapat bilden och vad har den för funktion?
4. Vad för andra saker i din omvärld får den här bilden dig att tänka på? (Böcker, film, konst, samhällsfrågor, politik, historia, musik).
5. Vad tycker du om bilden och dess budskap?

 

Uppgift : #JAG- Självporträtt

Uppgiften är att skapa ett konstverk som på något sätt knyter an till dig som individ, begreppet identitet. Det kan vara ett traditionellt självporträtt där du gör en avbild av dig själv. Det kan också vara mer fritt tolkat där du helt enkelt har ett motiv som handlar om dig men inte nödvändigtvis är en avbild av ditt ansikte. Du får stort utrymme att välja teknik och material. Börja med att besvara följande frågor.

Planering. Lektion 1

 1. Berätta om din idé
 2. Vad ska ditt konstverk ha för budskap eller uttryck.
 3. Vilka/vilken teknik vill du arbeta med
 4. vad behöver du för material
 5. Gör en enkel skiss.

Loggbok varje lektion

1. Vad har du gjort idag
2. Hur har det gått?
-Vad har du haft för tankar om ditt arbete idag?
-Vilka problem stötte du på?
-Hur löste du problemen?
3. Vad ska du göra nästa gång?

Utvärdering- Sista lektionen

1.Blev konstverket som du tänkte dig?, Om inte vad blev annorlunda?
2. vad är du mest nöjd med?
3. Vad hade du ändrat om du fick chansen?

Kom ihåg att lägga in kort på ditt arbete också!

 

Bedömning och redovisning

 • Att du är aktiv i diskussioner och redovisning
 • Att dina bilder berättar någonting om dig själv.
 • Att du tar ansvar i din arbetsprocess.
 • Att du analyserar bilder och kopplar till egna erfarenheter och företeelser i omvärlden.
 • Att du i dina presentationer och analyser använder dig av de begrepp och ord som vi går igenom.
 • Att du driver ditt arbete, har egna ideér.
 • Att du skickar budskap med din bild

Uppgifter

 • Bildens makt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: