Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik Astronomi år 9

Skapad 2017-02-09 12:24 i Martin Koch-gymnasiet Hedemora
Grundskola 9 Fysik

Stjärnorna och universum har alltid fascinerat människor. Under senare år har det gjorts stora framsteg inom rymdforskningen och här får du möjlighet att bekanta dig med området.

Innehåll

Planering

vecka 7: Läs sid 326-333 samt gör frågor och begrepp på sid 333. Studi.se, titta på tilldelad film och gör quiz. 

vecka 8: Läs sid 334-342 samt gör frågor och begrepp sid 342. Studi.se, titta på tilldelad film och gör quiz. 

vecka 10: Välj område och börja jobba med inlämningsuppgiften.

vecka 11: fortsätt jobba med inlämningsuppgiften

vecka 12: Skriv klart och lämna in

 

Centralt innehåll
Begrepp mm som vi ska ta upp.

 • Universums utveckling från Big Bang
 • Bevis för universums expansion, rödförskjutning, bakrundsstrålning 
 • Hur stjärnor bildas, förändras och slocknar, deras livscykel
 • Begrepp som röd jätte, vit dvärg, supernova, svarta hål.
 • Varför har stjärnor olika temperaturer
 • Kometer, meteorer och meteoriter
 • Vad en galax är, olika typer
 • Kan det finnas liv i universum
 • Diskussion om oändlighet
 • Vad är ett ljusår
 • De senaste forskningsområdena inom astronomi.

Bedömning

De förmågor vi bedömer är

 • Diskutera och ta ställning, hur väl du kan diskutera och föra ett resonemang samt hur väl du kan ta ställning för eller emot naturvetenskapliga argument.
 • Planera och undersöka, hur väl du kan planera en laboration samt genomföra och analysera resultatet.
 • Beskriva och förklara, hur väl du kan fundera och dra slutsatser.

Detta gör du med hjälp av de faktakunskaper du lärt dig.

Området kommer att avslutas med inlämningsuppgift vecka 12.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
  Fy  7-9
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
  Fy  7-9
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: