👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samarbetsområde i SvA och Historia: Columbus "upptäcker" Amerika

Skapad 2017-02-09 13:10 i Ale Gymnasium Ale
Samarbete mellan SVA och historia, skriva en sammanfattning.
Grundskola F – 9 Historia Svenska som andraspråk
Ett samarbetsområde i Historia och Svenska som andraspråk.

Innehåll

SVA: Ni ska träna er i att skriva en sammanfattning där ni hämtar er information från minst två källor. Ni ska använda er av referatmarkörer när ni skriver er faktatext. Du diskuterar också om informationen och källorna är pålitliga och viktiga

Historia: Inom ämnet Historia arbetar vi med den nya tiden, se även separat planering och bedömningsmatris för det arbetsområdet. Till er som även läser historia parallellt med svA kommer ni i er text att bli bedömda på er förmåga att använda historiska begrepp, dina faktakunskaper om den aktuella tidsperioden samt reflektera kring historiebruk och källkritik. 

Arbetsområden

Skriva en sammanfattning om en historisk tidsperiod i Sva och använda dig av minst två källor.

Tidsperioden 1500-1700

Världshandeln

 

Arbetsgång Historia

Se separat pedagogisk planering

 

Arbetsgång SvA

Skriva en sakprosatext och använda referatmarkörer

Bearbeta din text efter respons

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Kunskapskrav
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  SvA  E 9