Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild vt år 4

Skapad 2017-02-09 13:33 i Ängås skola F-6 Orust kommun
Här ser du hur vi kommer att arbeta vidare med bildämnet under vårterminen i år 4. Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.
Grundskola 4 Bild
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är viktiga för att kunna uttrycka egna åsikter och aktivt kunna delta i samhällslivet.

Innehåll

Syfte med detta arbetsområde:

Centralt innehåll. Vi ska få kunskap om:

Så här arbetar vi:

Gemensamma genomgångar och instruktioner kommer vara uppstart vid varje lektionstillfälle. Vi kommer att variera praktiska övningar med reflekterande och analyserande samtal/ diskussioner. Vi kommer under vårterminen att fokusera på följande arbetsområden

 • Berättande bilder, vi kopplar samman text och bild. T. ex " Allra käraste syster" som vi gör en illustration till. Vi tränar också på att argumentera för olika val som gjorts när vi skapade bilden. Vilket budskap vi vill förmedla med bilden.
 • Fantasibilder, vi skapar monster med starka bilduttryck. Tränar på att kommunicera en känsla med hjälp av utformning/ färg på monstret. Bygger vidare med fritt skapande kring monsterna och deras ruskiga liv.
 • Konstnärer och konstnärsbilder t.ex. John Bauer och Carl Larsson. Vi studerar tekniker och vad som bygger upp deras bilder. Vi använder några av dessa när vi sedan skapar egna "Trollbilder"/Skogsbilder/Barnbilder.
 • Tryck. Vi använder tekniken för att skapa fantasifulla fåglar. Vi använder händer, tummar, löv och penslar, stora papper och härliga färger.
 • Färglära. Kunna blanda till olika färger och nyanser av dem. Färgers olika namn t. ex violett.

Kunskapskrav och bedömning.

Jag bedömer hur du tar dig an och startar uppgiften. Hur arbetsprocessen leder fram till en slutprodukt, alltså hur du jobbar. Jag tittar givetvis också på dina färdiga bilder, dina redovisningar och hur du själv bedömer ditt arbete. Jag uppmärksammar också om du är med i diskussioner, delger dina tankar och resonerar muntligt när arbetar i grupper eller i helklass

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: