Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Test av pedagogisk planering "Handla och Kommunicera" Mölndals grundsärskolor

Skapad 2017-02-09 14:24 i Solrosen Mölndals Stad
Vi gör en testmall!
Grundsärskola F – 9 Matematik Kommunikation
Här skriver du kort om arbetsområdet.

Innehåll

Tidsperiod 

Vårterminen 2017

Så här kommer vi att arbeta:

- konkreta situationer, t ex "leka affär", plocka blommor och sälja, 

- kommunikationskartor finns tillgängliga i affären, både att använda i kassan och att köpa hem!

- matte-program på iPad och dator

- Symwriter och widget go-app för att skriva en "inköpslista"

Syfte/förmågor att utgå ifrån

"Undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i att samspela med andra samt en tilltro till sin förmåga att aktivt påverka sin situation. Eleverna ska ges förutsättningar att kommunicera i olika sammanhang och kunna uttrycka sig med en tydlig avsikt i tal och andra kommunikationsformer. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sitt språk och sin identitet.Klicka i nedan från ämnets syfte". (kopierat från syftestexten i Kommunikation)

"Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt förhållningssätt i situationer där det finns behov av att göra överväganden om matematisk rimlighet. Eleverna ska genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka resultat". (kopierat från syftestexten i Matematik)

 

Kunskapskrav och bedömning

Du bedöms genom att "handla i affären":

-du kan handla helt utan hjälp (räkna ut hur mycket pengar du ska betala)

- du kan handla med hjälp av lite stöd av vuxen

- du behöver mycket stöd när du ska handla

 

Du kan kommunicera med hjälp av kommunikationskartor, tecken eller talat språk:

- utan hjälp av vuxen

-lite stöd

-stort stöd

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  1-9
 • Centrala metoder för addition och subtraktion vid huvudräkning, vid beräkningar med skriftliga metoder och vid användning av digitala verktyg.
  Ma  1-6
 • Sedlar och mynts namn och värde i relation till varandra. Digitala betalningssätt
  Ma  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
  KOM   9
 • Eleven kan medverka i att lösa enkla problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
  Ma  E 6
 • Eleven kan bidra till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
  Ma  E 6
 • Eleven bidrar också till omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
  Ma  E 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i vardagliga situationer genom att pröva och välja strategier som leder fram till delvis fungerande lösningar.
  Ma  C 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
  Ma  C 6
 • Eleven ger också enkla omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
  Ma  C 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i vardagliga situationer genom att pröva och välja strategier som leder fram till väl fungerande lösningar.
  Ma  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
  Ma  A 6
 • Eleven ger också välutvecklade omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: