Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2017-02-09 15:36 i Åsaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Historia
Under vårterminen kommer vi att arbeta med vikingatiden där vi fördjupar oss om hur vikingarna levde och samverkade.

Innehåll

Syftet med detta arbete är att öka förståelsen för eleverna hur Vikingarna levde och hur den fornskandinaviska tron och livsstil har påverkat Sverige idag.

Vad 

Asatron. 

Livet på byn. 

Vikingatågen

Handelsresor med Europa

Vilket arv lämnade vikingarna efter sig.

 

Hur

Vi kommer att jobba med olika avsnitt inom vikingatiden och blandar inlärningen med 

Film

Genomgångar

Stenciler. 

Eleverna avslutar sedan med att göra en avcheckning. 

 

Bedömning

Bedömning sker löpande under genomgångar och diskussioner samt genom en skriftlig avcheckning. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: