Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider, åk 4-5

Skapad 2017-02-09 22:45 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 4 – 5 Modersmål
Årstider, åk 4-5 Kirundi

Innehåll

 

Årstider åk 4-5

Kirundi

Tid:

Beräknad tidsåtgång (min) och period för genomförande ,420 min

Mål från LGR11 Del 2

Övergripande mål och riktlinjer kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga,

humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan,miljön och samhället.

Kursplanens syfte

 • Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla dessa förmågor
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, (ML)
 • Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande, (ML)

Kursplanens centrala innehåll

Detta innehåll kommer att behandlas

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. (ML)
 • Muntligt berättande för olika mottagare. (ML)
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. (ML)
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas. (ML)

Kunskapskrav från LGR11

 • Kunskapskrav som kommer att bedömas
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider Dokumentera av årstider med text, bild och andra uttrycksformer. Om förberedelser inför årstiders växlingar Ger och tar information,bidrar med relevanta frågor Använda vanliga tidsbegrepp

Konkretisering av målen

Eleven ska kunna årstider ,jämföra likheter och olikheter mellan Burundiska och svenska årstider. Muntligt och/eller skriftligt förklara årstider, hur folket lever i dem två länderna.

Dokumentera observationer/lärdomar från ,film, samtal, med bild och använda vanliga tidsbegrepp såsom år, månad, vecka och dag.

Undervisning

Hur undervisningen kommer att utformas för att eleven skall ges förutsättningar att nå målen för arbetsområdet ?

 • Vi dokumenterar med kamera, text och bild.
 • Vi läser enkla texter om årstider
 • Vi ritar och målar olika årstider
 • Vi visar filmer om årstider
 • Vi diskuterar folkliga högtider i olika årstider
 • Vi berättar betydelse av solen , regn , skogen mm.

Tillämpning

Hur eleven skall få visa sina förmågor genom skriftliga dokumentation och muntliga redovisningar

Bedömning

Här kan läraren göra en bedömning för den enskilde eleven i förhållande till kunskapskraven

Använda vanliga tidsbegrepp såsom år, månader, dagar och timmar.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: