Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk 8 - Kapitel 3

Skapad 2017-02-10 13:53 i Nannaskolan Uppsala
Grundskola 8 Matematik
Algebra kan var nyckeln till mycket problemlösning inom matematiken.

Innehåll

Mål med arbetsområdet:

Du ska kunna:
- skriva ett uttryck
- beräkna värdet av ett uttryck
- tolka uttryck
- förenkla uttryck skrivna med parenteser
- lösa olika typer av ekvationer
- lösa problem mha ekvationer
- skriva uttryck för geometriska mönster

Bedömningsuppgifter:

Problemlösningsuppgift som läxa
Prov (rött eller blått)
Problemlösningsuppgifter som tränas på och genomförs under lektionstid

Uppgifter

  • Planering

Matriser

Ma
Åk 8 Soluppgift kap 3 Talföljd

Talföljd

Lägsta nivå
Högsta nivå
Problemlösning
Hur väl eleven förstår problemet väljer strategier och metoder
Väljer en fungerande metod och löser A och B.
Väljer en fungerande metod C.
Väljer en fungerande metod och löser D.
Begrepp
Hur väl eleven använder och analyserar matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Visar grundläggande kunskaper om begreppet formel.
Visar goda kunskaper om begreppen talföljd och formel genom att beskriva talföljden med ord och formel.
Visar mycket goda kunskaper om begreppen talföljd och formel genom att beskriva en ”egen” talföljd med ord och formel.
Metoder
Hur väl eleven använder lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar.
Använder formeln för att lösa A och B.
Använder en fungerande metod för att C.
Använder en fungerande metod för att lösa C och D.
Resonemang
Hur väl eleven följer och för matematiska resonemang.
Resonemanget omfattar en del av uppgiften och är möjlig att följa.
Resonemanget omfattar större delen av uppgiften.
Resonemanget omfattar hela uppgiften.
Kommunikation
Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer för att redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Redovisningen omfattar en del av uppgiften och är möjlig att följa. Använder i huvudsak fungerande matematiskt språk.
Redovisningen omfattar större delen av uppgiften och är lätt att följa. Använder ändamålsenligt matematiskt språk.
Redovisningen omfattar hela uppgiften och är effektiv och lätt att följa. Använder korrekt matematiskt språk.

Ma
Bedömning av prov åk 8 Kapitel 3 Algebra - Blått

Problemlösning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Uppgift 7 Teckna och lösa ekvation
Uppgift 9 Mönster
Uppgift 9 Mönster

Begrepp

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Uppgift 2 Uttryck med geometriska figurer
Uppgift 5 Problemlösning med ekvation
Uppgift 5 Problemlösning med ekvation

Metod

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Uppgift 1 Lösa ekvationer
Uppgift 5 Problemlösning med ekvation
Uppgift 3 Förenkla uttryck med parenteser
Uppgift 6 Förenkla och lösa ekvationer
Uppgift 4 Beräkna värdet av uttryck
Uppgift 7 Teckna och lösa ekvation
Uppgift 9 Mönster

Resonemang

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Uppgift 8 Tolka uttryck

Kommunikation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Uppgift 9 Mönster
Uppgift 9 Mönster

Ma
Bedömning av prov åk 8 Kapitel 3 Algebra - Rött

Problemlösning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Uppgift 4 Mönster
Uppgift 4 Mönster
Uppgift 6 Problemlösning med ekvation
Uppgift 6 Problemlösning med ekvation

Begrepp

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Uppgift 1 Uttryck för geometriska former
Uppgift 2 Problemlösning med ekvation
Uppgift 2 Problemlösning med ekvation
Uppgift 5 Problemlösning med ekvation

Metod

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Uppgift 4 Mönster
Uppgift 2 Problemlösning med ekvation
Uppgift 7 Tolka förenklingar och ekvationslösning
Uppgift 3 Lösa ekvationer
Uppgift 5 Problemlösning med ekvation

Resonemang

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Kommunikation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Uppgift 4 Mönster
Uppgift 4 Mönster
Uppgift 5 Problemlösning med ekvation
Uppgift 6 Problemlösning med ekvation
Ny aspekt
Uppgift 7 Tolka förenklingar och ekvationslösning
Uppgift 7 Tolka förenklingar och ekvationslösning

Ma
Problemlösning - Algebra åk 8

Problemlösning - Summor som Fibonaccis

E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Lösa problem, använda strategier och metoder samt formulera modeller
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

Problemlösning - Hyra skidor

E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Lösa problem, använda strategier och metoder samt formulera modeller
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: