Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella provet i svenska och svenska som andraspråk 2017

Skapad 2017-02-10 15:33 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Här redovisas betyg för de olika delproven i det nationella ämnesprovet för årskurs 6 i svenska och svenska som andraspråk samt det sammanvägda provbetyget.

Innehåll

Beskrivning av delproven

Följande förmågor testas i de olika delproven

Delprov A - Tala
Hur eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter som upprätthåller samtalet. Förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande inledning, innehåll och avslutning och anpassning till mottagare och syfte. Tolka och föra underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap. Detta delprov genomfördes under höstterminen.

Delprov B1 - Läsa skönlitteratur
Delprov B2 - Läsa sakprosatexter
Hur eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier. Göra kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar och därmed visa grundläggande läsförståelse. Utifrån egna erfarenheter tolka och föra underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk och därmed beskriva sin upplevelse av läsningen.

Delprov C1 - Skriva berättande text

Delprov C2 - Skriva argumenterande text
Hur eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och fungerande struktur samt med språklig variation. I texter använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.Skriva berättande texter med gestaltande beskrivningar och utvecklad handling. Skriva argumenterande texter med en fungerande struktur där en tydlig åsikt framgår, samt innehåller argument som stödjer åsikten. 

Matriser

Sv SvA
Nationellt ämnesprov i svenska för årskurs 6

F
E
D
C
B
A
Delprov A
Tala
Delprov B1+B2
Läsa skönlitteratur och sakprosatexter
0-42 p
44-54 p
56-64 p
66-72 p
74-80 p
82-90 p
Delprov C1
Skriva berättande text
Delprov C2
Skriva argumenterande text
Sammanvägt provbetyg
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: