Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikskapande / år 9

Skapad 2017-02-12 08:41 i Linnéaskolan Uddevalla
Grundskola 9 Musik
Målet och syftet är att du i arbetet ska träna och utveckla dina förmågor i att • Skapa egen musik och som verktyg använda instrument/röst och dator. • Beskriva ditt arbete från idè till färdig musik samt redogöra för din musiks struktur/form och använda musiksymboler. • Göra självskattning på ditt eget arbete och ge kamratrespons på någon annans musik.

Innehåll

Centralt innehåll / LGR 11

  • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.

 

Uppgift:

 

 

  1. Skapa din musik, spela in i din dator med programmet Soundtrap, ca 16 takter långt som minst. Beskriv strukturen/formen på din musik på arbetsbladet, t.ex. intro, vers, ref, antal takter, musiksymboler o.s.v. samt eventuell text om du använt det. 
  2. Beskriv din idé, vilken typ av musik eller genre. Beskriv också hur du gjort ditt upplägg av arbetet, t.ex. om du börjat med en ackordföljd, melodin, basgång eller trumkomp, om och vilket instrument du använder eller bara datorn. 
  3. Gör kamratrespons och självskattning, lämna in tillsammans med din musik och arbetsblad. 

       Info, arbetsmaterial, inlämningsdatum mm ligger i classroom och googlekalender.

Matriser

Mu
Kunskapskrav i musik åk 7-9

Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer

8. Musikskapande
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
10. Reflektion och utvärdering
Eleven kan ge enkla omdömen om eget och andras musicerande.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande.
11. Drivande kraft i musicerandet
Eleven kan bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: