Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Mon collège FR7 VT17

Skapad 2017-02-12 12:49 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Français Formidable 3
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Qu'est-ce que tu penses de ton collège? As-tu des journées longues? Quelle est ta matière préférée? Ungdomar, både i Sverige och Frankrike, tillbringar stor del av sin tid i skolan. Här lär vi oss lite om skolan i Frankrike samt ord och uttryck för att i tal och skrift berätta om skolan och en vanlig skoldag. Du lär dig om skolan i Frankrike och att berätta om skolan och din skoldag. Du repeterar klockan.

Innehåll

Mål

Målet är att du ska lära dig berätta om din skola och din skoldag.

Arbetets innehåll

Du kommer att :

 • repetera klockan 
 • lära dig namnet på de olika skolämnena
 • lära dig ord och uttryck som har med skola att göra
 • lära dig berätta om ditt favoritämne och förklara varför du gillar det
 • lära dig berätta vilka lärare du har och hur ditt schema ser ut. 
 • fakta om skolsystemet i Frankrike

Arbetssätt och redovisningsform

1. Du kommer att lyssna på ungdomar som berättar om sin skola och sin skoldag.

2. Du kommer att samtala med kompisar om er skola.
3. Du kommer att skriva en text om skolan.
4. Vi kommer att göra en hör- och läsförståelseövning.

 

Visa din kunskap - Bedömning

Se matris

Reflektion

 1. Vad har du lärt dig under det här arbetsområdet? 
 2. Vilken förmåga har du utvecklat mest? 
 3. Är det något mer du hade velat lära dig?
Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9

Matriser

M2
Mon collège - vt 16

SKRIVA

Text om skolan, skoldagen och ämnen man gillar och inte gillar
på väg
grundläggande nivå
utvecklad nivå
välutvecklad nivå
Formulera sig i skrift
Hur utförligt ditt innehåll är, ditt ordförråd, om du skriver rätt.
På väg
Du berättar kortfattat om din skola med en del detaljer. Du håller dig till ämnet men innehållet är relativt tunt.
Du berättar ganska tydligt om din skola. Texten innehåller en hel del personliga detaljer.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande när du skriver olika texter.
Skriftlig interaktion
Om du har uttryckt dig på ett sätt så att du blir förstådd, och om texten passar uppgiften väl.
På väg
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation när du skriver till andra.
Bearbeta språket
Förbättring av egen text.
På väg
Du kan göra några enkla förbättringar av dina redovisningar så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra enkla förbättringar av dina redovisningar så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra förbättringar av dina redovisningar så att de blir tydligare och mer varierade.

Höra

på väg
grundläggande nivå
utvecklad nivå
välutvecklad nivå
Hörförståelse
På väg
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkelt språk som talas lugnt och tydligt om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkelt språk som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs.
Du kan förstå innehållet i enkelt språk som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs.

Läsa

på väg
grundläggande nivå
utvecklad nivå
välutvecklad nivå
Läsförståelse
På väg
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Du kan förstå det innehållet i enkla texter om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i texterna.

Tala

på väg
grundläggande nivå
utvecklad nivå
välutvecklad nivå
Formulera sig i tal
Berätta muntligt om sin skola, skoldagen och vilka ämnen man gillar /inte gillar
På väg
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med fraser och meningar när du gör olika muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande när du gör olika muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande när du gör olika muntliga redovisningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: