Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Batterijakten

Skapad 2017-02-12 13:05 i Klostergårdskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9
Varför är vi med i batterijakten?

Innehåll

Varför är vi med i Batterijakten?

Vi kommer under några veckor att arbeta med tävling ”Batterijakten” och använda oss av deras utbildningsmaterial eftersom:

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleven kan

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle, 

 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället. 


Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, 


Centralt innehåll

Fysik

 

 • Energins oförstörbarhet och öde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället. 

 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Matematik

 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i tabeller och diagram. 


Undervisningsmetod och innehåll

 

Vi kommer att utifrån Batterijaktens utbildningsmaterial

 

 • Diskutera och dokumentera skriftligt om elektricitetens historia
 • Genomföra enkla experiment om magnetism och elektricitet
 • Utveckla och bygga alternativa lösningar för att få fler att återvinna
 • Räkna på mängd insamlade batterier och dokumentera i diagramform

 

Bedömning

Vi bedömer hur eleven:

 • samtalar om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
 • har berättat skriftligt om elektricitetens upptäckt och dess betydelse för människors levnadsvillkor.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: