Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattedetektiverna 3B Tal

Skapad 2017-02-12 13:56 i Västra Berga skola Helsingborg
I det här kapitlet behöver vi hjälpa Mattedetektiverna att dela en paj så att det blir rättvist, inget bråk! Det är dock inte helt lätt...utan att räkna med bråk.
Grundskola 3 Matematik
Att rättvist dela på något är inte alltid lätt.

Innehåll

Syfte

I kapitlet kommer vi att lära oss:

 • namnen på enkla bråk
 • kunna jämföra och se samband mellan bråk
 • räkna med bråk
 • överslagsräkna, avrunda och göra uppskattningar
 • avrunda till närmaste tusental

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få

 • gemensamma genomgångar
 • gruppdiskussioner
 • arbeta med laborativt material
 • arbeta med boken
 • göra diagnoser
 • spela mattespel

Viktiga begrepp

 • bråk
 • hel, halv och del
 • överslagsräkna
 • avrunda
 • uppskatta

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda begreppet bråk, både muntligt och skriftligt
 • beskriva en hel 1/1 och en halv 1/2 på olika sätt
 • jämföra och se samband mellan enkla bråk
 • få förståelse för hur två bråk tillsammans blir en hel, ex 1/3 + 2/3 = 1 hel
 • använda bråk för att räkna ut en del av ett antal
 • räkna med bråk
 • använda begreppen överslagsräkning, uppskatta, avrunda
 • avrunda till tusental
 • överslagsräkning och uppskatta en summa

Bedömning kommer att ske under arbetets gång och i samband med diagnosen i slutet av kapitlet.

Du kommer också själv att få göra en bedömning av vad du lärt dig.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: