Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Har du koll på medeltiden?

Skapad 2017-02-12 14:12 i Malmaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Svenska Historia
Hur var det att vara barn på medeltiden? Vilka fynd kan vi hitta idag som kan härledas till medeltiden? Vem var det som bestämde egentligen?

Innehåll

Lokal pedagogisk planering historia.

 

Lärare: Evelina Pollak

Arbetsområde: Medeltiden

Tid: höst- (2016) och vårtermin (2017) med uppehåll för geografiundervisning.

Mål från Lgr 11

2.2 Kunskaper

  • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,

Kursplanens syfte

  • Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar.
  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  • Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser.
  • Undervisningen ska vidare bidra till att eleverna utvecklarförståelse för att varje tids människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar.

 

Centrala innehållet åk 4 – 6

 

Hur undervisningen kommer att gå till

Vi använder oss utav läromedlet Medeltiden – koll på medeltiden, där vi läser om bl.a. olika centrala personer, grupper och miljöer som är centrala för epoken. Vi använder oss utav fördjupningsuppgifter som berör texterna. Vi utnyttjar även slieducations.se och urskola.se för att ta del av filmatiserat material som berör medeltiden. Eleverna kommer att ges möjlighet att ta till sig kunskap om medeltiden via diskussioner, texter, samtal, fördjupningsuppgifter och filmer.

Förmågor att uppvisa

  • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  • användaen historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer

 

Matriser

Hi Sv
Medeltiden

Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå 3
Kyrkans och klostrens betydelse
Kommunikativa förmågan
Du kan beskriva några av de olika arbetsuppgifterna man hade inne i klostret.
Du kan beskriva flera av de olika arbetsuppgifter man hade inne i klostren på ett ganska utvecklat sätt. Du kan även använda dig av några av de begrepp som hör ihop med kyrkan och klostren som t.ex. Abbott, abbedissa, munk, nunna, och påve
Du kan beskriva de olika arbetsuppgifter man hade inne i klostren på ett utvecklat sätt. Du kan även använda dig av några av de begrepp som hör ihop med kyrkan och klostren som t.ex. Abbott, abbedissa, munk, nunna, och påve
Digerdöden
Analysförmågan Kommunikativa förmågan
Du kan på ett enkelt sätt beskriva vad digerdöden var och hur den drabbade människorna .
Du kan relativt utförligt beskriva vad digerdöden var och hur den drabbade människorna.
Du kan utförligt beskriva vad digerdöden var och hur den drabbade människorna. Du kan också göra jämförelser med våra dagars sjukdomar.
Du kan beskriva hur människorna levde på landet och i staden på medeltiden.
Analysförmågan
Du kan göra enkla beskrivningar av hur människorna levde på landet och i stan.
Du kan göra ganska utvecklade beskrivningar av hur människorna levde på landet och i stan. Du kan också göra jämförelser mellan livet i stan och på landet.
Du kan göra utvecklade beskrivningar av hur människorna levde på landet och i stan. Du kan också göra jämförelser mellan livet i stan och på landet
Levnadsvilkor för män, kvinnor och barn
Analysförmågan
Du kan berätta något om hur män, kvinnor och barn ur olika samhällsklasser levde på medeltiden.
Du kan beskriva relativt noga om hur män, kvinnor och barn ur olika samhällsklasser levde under medeltiden.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva hur män, kvinnor och barn ur olika samhällsklasser levde under medeltiden.
Begrepp
Kommunikativa förmågan Begreppslig föråga
Du förstår några av de begrepp som vi har arbetat med.
Du förstår och kan använda några av de begrepp som vi har arbetat med när du talar och skriver.
Du förstår och kan använda många av de begrepp som vi har arbetat med när du talar och skriver.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: