Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild år 4

Skapad 2017-02-12 15:16 i Malmaskolan Uppsala
Pedagogisk planering med bedömningsmatris för bild år 4
Grundskola 4 Bild
Bilder fyller en viktig roll i dagens samhälle. Du kommer att få skapa egna bilder och diskutera hur bilder påverkar samhället idag. Du kommer också få prova på olika tekniker för att framställa dina bilder.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap samt att framställa bilder med olika tekniker och material.

Arbetssätt

För att utveckla de olika förmågorna i ämnet bild kommer vi att behandla olika delar av det centrala innehållet. Du kommer att få:

- göra bilder och prova olika verktyg/tekniker och material.

- presentera och berätta om din bild.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • hur du kan använda några olika tekniker, verktyg och material för att framställa din bild.
 • hur du under arbetsprocessen väljer att arbeta vidare med din bild.
 • hur du presenterar din bild och din förmåga att ge ett omdöme om arbetsprocessen och kvaliteten på arbetet.

 

 

 

Uppgifter

 • Kyrkfönster - mina tankar om arbetet och resultatet.

 • Kyrkfönster

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Bild år 4

Framställa bilder
Behöver stöd i sitt genomförande och under arbetets gång.
Har egna idéer om utformning men behöver ibland hjälp med genomförandet.
Har egna idéer om arbetet och genomför och slutför sin idé.
Välja och hantera metoder och tekniker
Behöver stöd med att utföra uppgifter och med att välja och hantera metoder och tekniker.
Behöver ibland stöd, väljer och hanterar de vanligaste metoderna och teknikerna, med viss handledning (t.ex vattenfärg, vanliga kritor,akvarellpennor).
Väljer och hanterar metoder och tekniker och arbetar på egen hand.
Visa tilltro till sin förmåga
Behöver stöd i hela processen, genomförande och slutförande.
Behöver visst stöd för att planera, genomföra och slutföra sitt arbete.
Arbetar självständigt. Tar ansvar för hela processen.
Kommunikativ förmåga
Behöver stöd för att kunna presentera sin bilduppgift.
Kan presentera sin bilduppgift på ett enkelt sätt.
Kan presentera sin bilduppgift på ett enkelt och tydligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: