Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt "Alex Dogboy"

Skapad 2017-02-12 15:24 i Tullbroskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer under cirka sex veckors tid läsa en gemensam bok skriven av författaren Monica Zak. Denna kommer du att få diskutera i grupp och helklass samt arbeta med uppgifter till. Vi avslutar med att ni skriver en enskild bokrecension enligt separat instruktion.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Se gröna punkter nedan

Bedömning - vad och hur

Vad?

Se centralt innehåll (lila) och kunskapskrav (blå) nedan

Hur?

Fredagsuppgifter samt bokrecension bedöms i kunskapstabellen här på Unikum

Undervisning och arbetsformer

Läsning av boken under lektionstid och hemma

Olika redovisningar på fredagar som lämnas in för bedömning

Bokrecension som lämnas in för bedömning

Fortlöpande information på Classroom

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: