Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wir sprechen Wetter und Jahreszeiten

Skapad 2017-02-12 16:18 i Thunmanskolan Knivsta
LPP för arbete med Der Sprung kap. 5 Hochwasser. Du får agera meteorolog och lära dig att beskriva hur vädret är på olika platser i Tyskland, men också hur vädret har varit. Det kan också vara bra att förstå när någon berättar hur vädret ska bli på tyska.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Muntligt och skriftligt beskriva hur vädret är, förstå en tysk väderprognos, både i tal och i skrift samt berätta om din favoritårstid och hur vädret är, vilka kläder man har, aktiviteter man gör och högtider som infaller under de olika årstiderna. Dessutom själv skriva om hur vädret blir i en egen väderleksrapport

Innehåll

Centralt innehåll

 

Undervisningens innehåll

Du lär dig (vad):

1. Du lär dig att berätta muntligt och skriftligt hur vädret är.

2. Du lär dig att förstå en tysk väderprognos, både i tal och i skrift .

3. Du kan berätta om din favoritårstid och hur vädret är, vilka kläder man har, aktiviteter man gör och högtider som infaller under de olika högtiderna

4. Du lär dig skriva en egen väderleksrapport:

http://www.dw.com/downloads/29272508/arbeitsblaettertnbweblow.pdf

s.10-11

Redovisningsformer

Hörsförståelse
 

Muntligt test

 

Bedömning Sprechen

-disposition

E :genomgör korta muntliga uppgifter. En del brister i sammanhang

C: talar med viss sammanhang och röd tråd

A: talar relativt sammanhngade och med tydlig röd tråd

 

-innehåll

E: formulerar sig om bekanta och aktuella ämnen så budskapet är begripligt

C: formulerar sig  om bekanta och aktuella ämnen så budskapet är relativt tydligt

A: formulerar sig så att budskapet tydligt framgår

 

-kommunikation

E: deltar i enkla samtal om vardagliga ämnen, har ett begripligt uttal, väljer och använder någon strategi för att lösa språkliga problem t.ex bekräftade fraser och uttryck.

C: medverkar i vardagliga samtal, har relativt tydligt uttal, väljer och använder olika språkliga strategier för att lösa språkliga problem t.ex omformuleringar

A: medverkar och bidrar aktivt i vardagliga samtal, har ett tydligt uttal och visst flyt  i språket, väljer och använder flera olika stratergier för att lösa språkliga problem t.ex omformuleringar

-språk

E: uttrycker sig  med ett enkelt och begripligt språk, en del brister i ordförråd och grammatik, formella fel förekommer, men stör inte förståelsen

C: uttrycker sig med enkelt språk, visar på en viss medvetenhet gällande fraser ordval och grammatik, en del formella fel förekommer

A: uttrycker sig med enkelt och tydligt språk, visar på ett passande ordval och använder några grammatiska strukturer. Få formella fel.

Uppgifter

 • Samtala om väder och årstider

 • Hörförståelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M2  C 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M2  A 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9

Matriser

M2
Samtliga delprov från .Bedömningsstöd i Tyska åk 9

F
E
D
C
B
A
Sprechen
Tala
 • M2
 • M2  4-9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
Lesen
Läsförståelse
 • M2
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
Hören
Hörförståelse
 • M2
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
Schreiben
Skriva
 • M2
 • M2
 • M2  4-9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
Provresultat
Sammanvägt provbetyg
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: