Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - Världsdelar

Skapad 2017-02-12 19:47 i Slättaskolan Falun
I det här arbetsområdet kommer du att få undersöka olika platser i världen. Vi kommer att bekanta oss med de olika världsdelarna. Du kommer också att få lära dig lite om vad kartan är för något och hur man läser den
Grundskola 2 SO (år 1-3)

I det här arbetsområdet kommer du att få läsa om olika platser i världen. Vi kommer att bekanta oss med de olika världsdelarna. Du kommer också att få lära dig lite om vad kartan är för något och hur man läser den.

Innehåll

Syfte med undervisningen

- att du ska förstå hur du kan titta på en karta och hur du kan använda den
- att du får lära dig något om andra världsdelar och länder

Det här ska vi göra

Du ska få titta på kartor och träna på att avläsa dem.
Vi kommer att läsa faktatexter om olika frukter och sedan ta reda på vart ifrån vi importerar dem, vilken världsdel och vilket land?
Du ska få lyssna på berättelser om hur det kan vara i andra länder via personer som berättar, filmer och böcker.

Det här ska vi bedöma

- att du kan berätta något om varje världsdel
- att du kan urskilja och namnge några av världsdelarna och världshaven på en karta 
- att du känner till de fyra väderstrecken 

Vi kommer att bedöma din delaktighet på lektionerna och dina arbetsuppgifter .

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: