Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fem världsreligionerna

Skapad 2017-02-13 07:20 i Rindö skola Vaxholm Stad
Grundskola 4 Religionskunskap
Religioner och andra livsåskådningar är centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Innehåll

Syfte

Religionskunskap är ett ämne som är viktigt för elevernas omvärldsförståelse och som kan bidra till den personliga utvecklingen. Förståelsen för omvärlden och för andra människors sätt att tänka och leva utvecklas genom att eleverna fördjupar sina kunskaper om religioner och andra livsåskådningar samt om samspelet mellan religion och samhälle. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation. Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.

 

 

Arbetssätt

Vi kommer att:

 - använda boken Upptäck Religion och i den läsa, lyssna och arbeta med instuderingsfrågor.

- se filmer.

- göra ett besök vid Vaxholms kyrka och gå en Påskvandring där. 

- samtala och diskutera.

- jämföra religionerna och dess skillnader och likheter.  

- läsa/lyssna på berättelser från de olika religionerna.

- Vi kommer att avsluta arbetsområdet med ett skriftligt prov. 

 

Bedömning

Sker fortlöpande under arbetets gång genom samtalen och diskussionerna. Bedömning sker även på det avslutande skriftliga provet. 

 

Världsreligionerna

 

 

 

 

 

 

 

 

Det visar du genom att:

___________________
 
 
Ditt resonemang innehåller någon relevant jämförelse mellan religionerna samt ett enkelt försök till förklaring. 
___________________
 
 
Ditt resonemang innehåller några relevanta jämförelser mellan religionerna samt några i huvudsak relevanta förklaringar.
 _______________________
 
 
Ditt resonemang innehåller några relevanta jämförelser mellan religionerna samt relevanta förklaringar till detta. Resonemanget innefattar någon gång flera led.
 
     
 

 

Samband mellan uttryck & tankegångar

 

 

Det visar du genom att:

_______________________
 
 
Du kan till exempel resonera utifrån några likheter och skillnader mellan byggnader i världsreligionerna. Resonemanget förs även kring byggnadernas betydelse för människor, t. ex. som platser för möten med Gud och gemenskap med människor.
_______________________
 
 
Du kan till exempel resonera utifrån några likheter och skillnader mellan byggnader i världsreligionerna. Resonemanget förs även kring byggnadernas betydelse för människor, t. ex. som platser för möten med Gud och gemenskap med människor.
_______________________
 
 
Du kan till exempel resonera utifrån några likheter och skillnader mellan byggnader i världsreligionerna. Resonemanget förs även kring byggnadernas betydelse för människor, t. ex. som platser för möten med Gud och gemenskap med människor.

 

Kristendom och dess betydelse

 

 

 

 

Du visar det genom att:

 _____________________
 
 
Du kan berätta om några kristna högtider/traditioner samt ge enklare förklaringar till dessa.
Du ger några relevanta exempel på hur kristendomens betydelse (i Sverige) förändrats över tid samt gör ett enkelt försök till förklaring. 
_______________________
 
 
Du kan berätta om några kristna högtider/traditioner samt ge enklare förklaringar till dessa.
Du ger några relevanta exempel på hur kristendomens betydelse (i Sverige) förändrats över tid och ger några i huvudsak relevanta förklaringar.
_______________________
 
 
Du kan berätta om några kristna högtider/traditioner samt ge enklare förklaringar till dessa.
Du ger några relevanta exempel på hur kristendomens betydelse (i Sverige) förändrats över tid och ger relevanta förklaringar.
Resonemanget innefattar någon gång flera led.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  A 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
  Re  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: