Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet, statistik och samband

Skapad 2017-02-13 08:12 i Ljungviksskolan Lerum
Nedan följer en LPP med en bedömningsmatris kopplad till kunskapskraven i årskurs 3.
Grundskola 1 – 3 Matematik
Eleven kommer ges tillfälle att öva upp sina kunskaper i att se samband och förändringar, de kommer även träna på att läsa statistik och kolla på sannolikhet kopplat till detta.

Innehåll

Syfte

Syftet är att det ska ge goda förutsättningar för kommande matematikområden.

I det här området kommer du att träna din förmåga att:
-Diskutera och samtala om olika matematiska samband

-Se samband mellan olika sätt att uttrycka sig i matematik.

-förklara hur de tänker och varför de tror på det sättet.

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

Du ska lära dig:

-Bokföra resultat.

-Att se vad som är högst sannolikhet utifrån bokförda resultat från undersökningar.

-Se samband mellan resultat och sannolikhet.

-Att se olika samband, däribland dubbelt och hälften.

Undervisning/Metoder

Undervisningen kommer att bestå av olika delar såsom:

Föreläsningar
Genomgångar
Färdighetsträning
Gruppdiskussioner
Samtala och redogöra med klasskompisen bredvid
Pedagogiska lekar och spel

Bedömning

Bedömningen kommer ske genom följande delar:

Diskussioner
Praktiskt genomförande av olika arbetsmaterial
Under samtal kring centrala matematiska uppgifter
Diagnoser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matris för sannolikhet, statistik och samband åk 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sannolikhet
 • Ma   3
Eleven kan med viss hjälp samtala om vilket resultat som har högst sannolikhet samt i viss mån förutspå kommande resultat i vardagliga situationer.
Eleven kan se vilket resultat som har högst sannolikhet samt i viss mån förutspå kommande resultat i vardagliga situationer.
Statistik -Skapa
 • Ma   3
Eleven kan skapa ett enkelt diagram/tabeller.
Statistik -Avläsa
 • Ma   3
Eleven kan avläsa enkla diagram/tabeller.
Statistik -Sortera
 • Ma   3
Eleven kan sortera resutat i en enkel värdetabell.
Statistik -Redovisa
 • Ma   3
Eleven kan redovisa resultat utifrån en enkel tabell/diagram.
Samband
 • Ma   3
Eleven kan begreppen dubbelt & hälften.
Samband
Eleven kan begreppen udda & jämnt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: