Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2017-02-13 08:33 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundsärskola 7 – 9 Matematik
Vi kommer att arbeta med geometriska figurer, begrepp och geometriska mönster.

Innehåll

       Mål- vad ska jag lära mig?

 • Känna till och kunna namnet på de geometriska formerna, kvadrat, rektangel, triangel, cirkel, kub, rätblock, cylinder, kon, klot och pyramid
 • Rita några av de geometriska formerna ovan
 • Känna till hur man räknar ut omkrets och area på rektangel, kvadrat, triangel och cirkel
 • Bedöma rimlighet i mina och klasskompisarnas beräkningar av omkrets och area.
 • Se geometriska figurer i vardagen
 • Känna till vinklarna; 45* 90* 180* 360*
 • Kunna mäta vinklar
 • Jämföra och beskriva geometriska former
 • Använda matteord när jag pratar, mäter och skriver om geometri

 

      Undervisning- vad ska vi göra för att nå målen?

 • Gemensamma genomgångar.
 • Titta på korta filmer från Espresso och YouTube.
 • Arbeta praktiskt och laborativt med geometriska figurer.
 • Rita geometriska figurer.
 • Jämföra och beskriva skillnader på olika geometriska objekt.
 • Mäta och beräkna omkrets och area på geometriska figurer, föremål och områden.
 • Mäta vinklar.
 • Rita vinklar.
 • Vi ska arbeta med arbetsblad och datorprogram.
 • Samla matteord och begrepp i en kommunikationskarta om geometri.

      Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Känna igen, kunna namnet på, samt rita de geometriska formerna kvadrat, rektangel, triangel, cirkel.
 • Kunna skillnaden på kvadrat, rektangel, triangel och cirkel.
 • Känna till och kunna räkna omkrets och area på kvadrat, rektangel, triangel och cirkel.
 • Rita geometriska figurer.
 • Muntligt och skriftligt redovisa hur du löser uppgifterna.
 • Rita och mäta vinklar.
 • Beskriva dessa former med hjälp av geometriska begrepp som hörn, sida, längd, bredd.
 • Avgöra om en vinkel är spetsig, rät eller trubbig.
 • Kunna benämna någon tredimensionell geometrisk form (åk 9).
 • Arbeta med praktiska och laborativa uppgifter.
 • Arbeta med skriftliga arbetsuppgifter.
 • Vara aktiv under lektionerna.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Naturliga tal och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • De geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel, triangel. Hur de avbildas och beskrivs, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  7-9
 • Geometriska begrepp, till exempel hörn, sida, sträcka och vinkel.
  Ma  7-9
 • Mätning och uppskattning av längd, volym och massa med vanliga måttenheter.
  Ma  7-9
 • Geometriska mönster och hur de kan konstrueras.
  Ma  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Geometri

Kommunikation

Vidare ska undervisningen i matematik bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om ämnesspecifika begrepp. På så sätt ska eleverna ges förutsättningar att samtala om matematik och presentera och utvärdera arbetsprocesser.
 • Ma   använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
Årskurs 1-6
Årskurs 7-9
Lägesord
 • Ma  1-6
 • Ma  1-6
- Använder något lägesord spontant i vardagen (t ex över, under, bredvid, i, på). - Hämtar/placerar föremål efter lägesbeskrivning. - Beskriver, med lägesord, var något föremål befinner sig, så att andra förstår.
Geometriska objekt
 • Ma  1-6
 • Ma  1-6
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
- Tar, på uppmaning, rätt objekt av cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. - Benämner objekten cirkel, kvadrat, rektangel och triangel korrekt.
- Kan beskriva de geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
Geometriska begrepp
 • Ma  1-6
 • Ma  1-6
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
- Använder något geometriskt begrepp spontant i vardagen (som t ex beskriver längd, bredd, tjocklek eller höjd). - Identifierar föremål/bilder som beskrivs med hjälp av dessa geometriska begrepp. - Beskriver något med hjälp av dessa geometriska begrepp så att andra förstår.
- Förstår geometriska begrepp som t ex hörn, sida, sträcka, vinkel. - Beskriver likheter och skillnader mellan olika geometriska objekt med hjälp av dessa begrepp. - Känner till begreppet kvadratmeter och kan ge exempel på något sammanhang där det används.
Mätning
 • Ma  1-6
 • Ma  1-6
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
- Kan ge exempel på vad man mäter i längd, volym eller vikt. - Känner till några vanliga måttenheter. - Kan parar ihop måttenhet med begrepp (t ex cm - längd, kg - vikt, dl - volym).
- Förstår begreppen milli, centi, deci, hekto och kilo. - Kan förklara begreppet omkrets. - Förstår begreppet area och kan ge exempel på något sammanhang där det används.
Geometriska mönster
 • Ma  1-6
 • Ma  1-6
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
- Kan urskilja och beskriva enkla mönster. - Förstår begreppet symmetri (uppfattar symmetri i figurer).
- Kan beskriva begreppet symmetri och symmetrilinje. - Kan förklarar begreppet diagonal.
Proportionella samband
 • Ma  1-6
 • Ma  1-6
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
- Känner till och använder spontant begreppen dubbelt och hälften. - Kan förklara begreppen dubbelt och hälften.
- Förstår begreppen förstora och förminska.

Problemlösning

Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om grundläggande matematiska metoder och hur dessa kan användas för att besvara frågor i vardagliga situationer. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får uppleva matematiken som en estetisk och kreativ aktivitet som kan användas vid problemlösning och matematiska undersökningar.
 • Ma   lösa matematiska problem,
Årskurs 1-6
Årskurs 7-9
Lägesord
 • Ma  1-6
 • Ma  1-6
- Visar förståelse för att lägesbeskrivningar är relativa och kan förändras om man relaterar till något annat (t ex att du står bakom Kalle men framför Mia).
Geometriska objekt
 • Ma  1-6
 • Ma  1-6
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
- Ser skillnad på och sorterar de geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. - Konstruerar en bild/figur med geometriska objekt efter förebild.
- Avbildar en cirkel, kvadrat, rektangel och triangel med förebild. - Ritar/formar en cirkel, kvadrat, rektangel och triangel utan förebild.
Geometriska begrepp
 • Ma  1-6
 • Ma  1-6
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
- sorterar saker efter längd, bredd, tjocklek eller höjd. - Kan rita/hitta något som är längre/kortare, bredare/smalare, tjockare/tunnare, högre/lägre. - Visar förståelse för att dessa begrepp är relativa och kan förändras om man jämför med något annat (t ex att du är längre än Kalle men kortare än Mia).
- Ser skillnad på en rät vinkel, en trubbig vinkel och en spetsig vinkel. - Kan rita en rät, en trubbig och en spetsig vinkel. - Kan beskriva/visa hur stor en kvadratmeter är.
Mätning
 • Ma  1-6
 • Ma  1-6
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
- Mäter/jämför längd med kroppsdelar eller föremål. - Använder några vanliga mått för volym eller vikt i t ex hemkunskapen.
- Mäter med vanliga måttenheter för längd, volym och massa/vikt. - Kan storleksordna vanliga måttenheter. - Kan uppskatta längd, volym och massa/vikt. - Kan beräkna omkrets genom mätning. - Kan beräkna omkrets med taluppgifter. - Kan beräkna area med t ex cm-rutor. - Kan beräkna area med taluppgifter.
Geometriska mönster
 • Ma  1-6
 • Ma  1-6
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
- Kan upprepa ett påbörjat mönster. - Konstruerar enkla geometriska mönster och enkla symmetriska figurer ( t ex genom vikning).
- Kan utveckla/fortsätta ett påbörjat mönster. - Kan avgöra om ett objekt är symmetriskt (t ex med hjälp av en spegel). - Kan rita ut en eller flera symmetrilinjer.
Proportionella samband
 • Ma  1-6
 • Ma  1-6
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
- Kan rita något som är dubbelt/hälften så långt, brett, tjockt eller högt. - Vet att 1 m = 100 cm och att 1 kg = 1000 g.
- Gör enkla förstoringar och förminskningar med hjälp av rutor. - Ser sambandet mellan storlek och skala. - Kan omvandla vanliga måttenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: