Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte år 6, Algebra och mönster kapitel 4

Skapad 2017-02-13 10:31 i Apalbyskolan Västerås Stad
"Algebra och mönster" Planering av kap 4, Gamma år 6 "Geometri" Planering av kap 5, Gamma år 6
Grundskola 4 – 6 Matematik

Planering av kapitel 4, i Gamma år 6

Innehåll

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna

Kapitel 4

 • I vilken ordning räknesätten ska utföras
 • teckna och tolka matematiska uttryck för olika situationer, utan och med variabler
 • förenkla och beräkna värdet av uttryck med variabler
 • konstruera och beskriva mönster
 • teckna och lösa ekvationer

Arbetssätt och undervisning

 • genomgångar
 • eget arbete
 • gemensamma diskussioner
 • Läxa varje vecka

Se planering v.2- 10, i bloggen

Undervisningen är grundad i att ”eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra" (LGR11, kap. 1 s. 9)

Eleverna får även träna sina kunskaper att:

Ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. (LGR11, kap. 2 s. 15)
Pröva olika arbetssätt och arbetsformer. (LGR11, kap. 2 s. 15)
Stärka viljan att lära och tilliten till den egna förmågan (LGR11, kap 2 s.14)
Använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper ( LGR11, kap 2 s.13)

Visa vad du har lärt dig

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom

 • arbete på lektioner
 • Matematiska diagnoser
 • Prov
 • Läxor och läxförhör

Tidsram

Arbetet kommer att pågå v.2 - v.10, enligt planering, se klassens blogg.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matte år 6 "Algebra och mönster"

Behöver jobba mer med
Har godtagbara kunskaper
Träna mer
Mål 171, 1 a) Prioriterings reglerna
Uppgift: 722- 724 Sid: 192
Mål 171, 1 b) prioriterings regler
Uppgift: 722-724 Sid: 192
Mål 206, 2 Teckna uttryck
Uppgift: 725- 727 Sid: 192
Mål 128, 3 a)Talföljder
Uppgift: 728- 729 Sid: 192
Mål 128, 3 b) Talföljder
Uppgift: 728- 729 Sid: 192
Mål 207, 4 a) Teckna uttryck för omkretsen av triangel
Uppgift: 730-731 Sid:193
Mål 206 , 4 b)Teckna uttryck för omkretsen av rektangel
Uppgift: 730-731 Sid:193
Mål 206, 5) Beräkna värdet av ett uttryck
Uppgift: 732-734 Sid:193
Mål , 5 b) Beräkna värdet av ett uttryck
Uppgift: 732-734 Sid: 193
Mål , 6 a) Lös ekvation
Uppgift: 735-737 Sid: 193
Mål , 6 a) Lös ekvationen
Uppgift: 735-737 Sid: 193
Mål , 7 a) Problemlösning, teckna ekvation
Uppgift: 738-740 Sid: 194
Mål , 8 a) Prövning, ekvation
Uppgift: 741-742 Sid: 194
Mål , 8b) Prövning, ekvation
Uppgift: 741-742 Sid: 194
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: