Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi leker, sjunger och berättar sagor på modersmålet (SCO)

Skapad 2017-02-13 11:37 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3 Modersmål
Vi ska leka, sjunga och arbeta med sagor på modersmålet.

Innehåll

 Undervisnings innehåll

Läsförståelse:

Vi läser individuellt och gemensamt i klassrummet olika typer av texter (sagor och sånger). Vi även samtala om det vi läst.

 

Skriftlig förmåga:

Du kommer att:

- skriva ner om lekar som du leker,

- skriva ner om sånger du känner till,

- skriva ner om sagor som vi har jobbat med under lektionen,

- prata om ditt modersmåls särskilda bokstäver och ljud och hur de skiljer sig från svenska.

 

 

Skrivregler och grammatik:

Användning av punkt, kommatecken, frågetecken, utropstecken och stora bokstäver.

 

Samtala

-Samtala om de olika lekarna, sångerna och sagorna som vi har tagit upp under lektionen.

 

 

Arbetssätt

När vi jobbar med lekar och sånger ska vi:

- tillsammans på lektionen ska vi prata om dessa lekar du leker och sånger du sjunger på rasterna i skolan och på fritiden,

- tillsammans med dina föräldrar eller släkt och vänner ska ni prata om det finns lekar och sånger som liknar dessa i deras spansktalande länder,

- eleverna ska berätta för sina klasskamrater om dessa lekar och sånger de har pratat med sina föräldrar, släkt och vänner,

- samla och dokumentera information om lekar och sånger,

- prova på olika lekar som andra modersmålselever har bidragit med.

 

När vi jobbar med sagor ska vi:

- tillsammans välja vilka sagor vi ska jobba med,

- träna både tyst och högläsning och att läsa med inlevelse,

- skapa egna sagor och berättelser utifrån bilder och sagotärningar,

- eleverna dokumenterar sin förståelse av sagorna med hjälp av text, bilder, video eller ljudinspelningar.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- samtala om lekar, sånger och sagor,

- skriva om lekarna, sångerna och sagorna som har tagits upp under lektionerna och hur du använder punkt, kommatecken, frågetecken, utropstecken och stora bokstäver i dina texter.

 - läsa olika typer av texter som presenterats, med speciellt fokus på hur du uttalar de särskilda ljud från ditt modersmål.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: