Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för tema Natur

Skapad 2017-02-13 13:58 i Häckeberga förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola

Innehåll

Pedagogisk planering för tema Natur på Myntan vt-17.

Natur kommer att genomsyra verksamheten och barnens intressen som kommer att bestämma vad inom ”naturen” vi jobbar med.

 

AVDELNINGENS MÅL:

Vi vill uppmärksamma barnen på allt som naturen har att erbjuda. Följa naturen under året samt visa på naturens kretslopp. Det blir även naturligt att få in vårt Grön Flagg arbete som i år är Vatten.

 

AKTIVITETER FÖR ATT NÅ MÅLEN:

 • Utedagar 1 gång i veckan, då vi upplever och studerar naturen utanför förskolans område.
 • Följa ett träd ute och dess skiftningar efter årstiderna. Ha ett träd inne på avdelningen som skiftar efter årstid.
 • Upptäcka djur i vår när natur, främst fåglar nu under vintern.
 • Odla, sköta och skörda. Låta barnen följa hela processen från frö till mat.
 • Plocka in material och göra efterforskningar, experiment och ev. pyssel utifrån våra upplevelser i naturen.
 • Studera och lära oss fåglarnas namn som äter från vårt fågelbord. Vad äter och dricker de när det är snö och när snön försvunnit? Kommer det andra fåglar när det blir varmare ute?
 • Göra en egen myrstack nedanför vårt inneträd.
 • Ha en genomskinlig maskkompost och studera maskarna och deras arbete i jorden.

 

UPPFÖLJNING:

Hur ser vi att målet är nått?

 • Barnen kan benämna några fåglar.
 • De ser på naturen med andra ögon än tidigare.
 • De är vetgiriga och vill veta mer.
 • Föräldrarna märker ett ökat intresse från barnen.

 

Hur har det gått?

 • Vilka aktiviteter har bidragit till att vi nått våra mål och varför?
 • Vad tar vi med oss till nästa terminsstart (positivt/negativt)?

 

ANSVARIG: Kamilla, Jessica, Mikaela och William

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: