Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemikalier i hemmet och källsortering

Skapad 2017-02-13 15:22 i Provskola - grundskolan Alingsås
Arbetsområdet behandlar hållbar utveckling i förhållande till hur vi hanterar olika typer av avfall och vilka konsekvenser det kan få och vilka val vi kan göra för att få till en förändring. Planeringen användes vid k-dagen 7 mars 2017, Alingsås kommun.
Grundskola 4 – 6 Kemi
Arbetsområdet behandlar hållbar utveckling i förhållande till hur vi hanterar olika typer av avfall och vilka konsekvenser det kan få och vilka val vi kan göra för att få till en förändring. Planeringen användes vid k-dagen 7 mars 2017, Alingsås kommun.

Innehåll

Har du funderat på vad som händer med det som du slänger i soporna? Varför det är viktigt att alla tar sitt ansvar för att sortera sitt hushållsavfall på rätt sätt? Du använder säkert flera saker under en dag som innehåller kemikalier, men vet du vad du ska göra med förpackningen när den är slut? Under detta arbetsområde kommer vi att prata om vilka kemikalier vi har i vårt hem och varför vi källsorterar och vad som händer med soporna efter att vi slängt dem.

Konkreta mål:

Efter detta arbetsområde ska du:

• känna till några vanliga kemikalier i hemmet

• kunna de vanligaste varningstexterna och varningssymbolerna

• förklara hur kemikalier kan förorena vatten

- kunna göra en undersökning efter en given planering

- kunna dokumentera undersökningar du gör i text och bild 

• veta varför det är viktigt att källsortera

• kunna förklara vad som händer med soporna efter att sopbilen hämtat dem samt vad begreppet återvinning innebär.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- diskutera frågor kring hållbar utveckling genom att ställa frågor, berätta vad du tycker och bemöta andras åsikter så att diskussionen går framåt.

- genomföra undersökningar utifrån en planeringen du fått. 

- redovisa dina undersökningar 

- resonera kring kemikalier vi har i hemmet och hur de kan påverka naturen. 

- resonera kring hållbar utveckling, vilka val kan vi göra för att göra saker bättre? 

Undervisning:

Vi kommer att jobba på olika sätt i detta arbetsområdet. Vi kommer att titta på flera filmer tillsammans. Vi samlas och diskuterar innehållet, både enskilt men också i grupp. En film kommer ni enskilt att få fundera kring och redovisa för läraren (valfri redovisningsform).  

Vi kommer att öva på att sortera sopor till rätt sophink. Vi kommer även att göra andra praktiska övningar vi övar på varningssymboler med mera. 


Du kommer själv att få göra två undersökningar hemma. Den första handlar om att leta kemikalier i hemmet. Vilka varningssymboler hittar du? Vi kommer att gå igenom en särskild mall som ska användas till det. Den andra handlar om att titta på sopsortering. Även till den får ni färdiga frågor som ni ska besvara (Dessa uppgifter kommer också att ligga på klassens blogg i Unikum).

Du kommer även att visa dina kunskaper genom att sitta i grupper och diskutera, besvara frågor under arbetets gång både muntligt och skriftligt. 

 

Viktiga begrepp att känna till:

Varningssymboler, hållbar utveckling, kretslopp, avfall, kemikalier, återvinning, källsortering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ke  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: