Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige vt 2017 år 4

Skapad 2017-02-13 16:29 i Holmesskolan Torsby
Sveriges landskap, namngeografi, svenska natur- och kulturlandskapet
Grundskola 4 Geografi
Vi ska läsa om vårt land Sverige. Vi ska lära oss om hur det ser ut i olika delar av landet, var människor bor och vad man i huvudsak livnär sig på. Vi ska också lära oss om kartans uppbyggnad och Sveriges namngeografi.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar utveckla sin förmåga att

Innehåll

Vi ska läsa om

 • de svenska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • fördelningen av Sveriges befolkning, samt orsaker och konsekvenser av denna.
 • kartan och dess uppbyggnad.
 • Sveriges landskap och orter, berg, hav och vatten i Sverige.
 • centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:

 • lära oss använda och förstå olika slags kartor
 • lära oss namn och läge på landskap, orter, berg, hav och vatten i Sverige
 • jämföra hur naturen ser ut och hur människorna använder marken i olika delar av Sverige
 • öva på att ta reda på fakta i läromedel och på Internet och diskutera olika källors användbarhet
 • öva på centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi
 • titta på filmer om Sverige

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • förstå och använda kartor och andra geografiska källor för att söka kunskap
 • visa dina kunskaper om Sveriges landskap, namn och läge samt orter, berg, hav och vatten
 • beskriva utmärkande drag och utbredning av naturlandskapet i olika delar av landet
 • jämföra var och hur människor lever och arbetar i de olika delarna av vårt land
 • se samband mellan hur människans utnyttjande av mark till jordbruk, industrier och städer får konsekvenser för människor och natur
 • använda litteratur och media för att söka kunskap
  kritiskt granska din information
 • använda och förklara ord inom arbetsområdet
 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge

Matriser

Ge
Geografi Sverige

Sverige

>>>
>>>
>>>
Sverige - namngeografi
Läge på landskapen samt orter, berg, hav och vatten.
 • Ge  4-6
Du kan med viss säkerhet läge på några av landskapen samt några orter, berg, hav och vatten.
Du kan med viss säkerhet läge på flera av landskapen samt några orter, berg, hav och vatten.
Du kan med säkerhet läge på landskapen samt ett flertal orter, berg, hav och vatten.
Kartan
Kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler. Kunna använda en kartbok för att söka information.
 • Ge  4-6
Du kan förklara vad några av färgerna och kartsymbolerna betyder. Du kan med hjälp söka information i en kartbok.
Du kan förklara vad flera av färgerna och kartsymbolerna betyder och kan med viss hjälp använda dig av dessa för att hämta information från en karta. Du kan med viss hjälp hitta information i en kartbok.
Du kan förklara vad flera av färgerna och kartsymbolerna betyder och kan med säkerhet använda dig av dessa för att hämta information från en karta. Du kan med säkerhet hitta information i en kartbok och använder dig då av registret.
Natur- och kulturlandskap
Kunna ge exempel på olika natur- och kulturlandskap i Sverige. Kunna förklara processen bakom och deras utmärkande drag.
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du kan ge några exempel på olika natur- och kulturlandskap i Sverige. Du kan med hjälp förklara processerna bakom.
Du kan ge några exempel på olika natur- och kulturlandskap i Sverige. Du kan med viss hjälp förklara processerna bakom och deras utmärkande drag.
Du kan ge flera exempel på olika natur- och kulturlandskap i Sverige. Du kan med säkerhet förklara processerna bakom och deras utmärkande drag samt kan ge något exempel på hur dessa påverkar människor och natur.
Sveriges befolkning
Fördelningen av Sveriges befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge
 • Ge  4-6
Du känner till fördelningen av Sveriges befolkning och kan med hjälp ge någon orsak till fördelningen och beskriva någon konsekvens av denna.
Du känner till fördelningen av Sveriges befolkning och kan med viss hjälp ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvenser av denna.
Du känner till fördelningen av Sveriges befolkning och kan ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvenser av denna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: