Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och kraft åk 7 vt-17

Skapad 2017-02-13 16:31 i Irstaskolan Västerås Stad
Grundskola 7 Fysik
Vad är det som gör att ett äpple faller mot marken? Vad är som håller månen kvar i en bana runt jorden? Vad har trafiksäkerhet med fysik att göra? Detta är exempel på frågor som du kommer att kunna besvara när vi har jobbat med arbetsområdet. Läromedel: Spektrum fysik, anteckningar, internet, film och lösa papper.

Innehåll

Centralt innehåll

Det här kommer vi att göra;

 • Genomgångar från boken "spektrum Fysik", kap 6, s 166-195 ( Spektrum lights s. 114-133)
 • Demonstrationer
 • Laborationer 
 • Filmer

 

Tidsperiod

Vi kommer att jobba med krafter och rörelser vecka 8 till och med vecka 16.

kunskapsmål efter avslutat område

 Du kommer under abetsområdet att få lära dig att:

 • Kunna identifiera olika slags krafter.
 • Kunna vad det är som skapar rörelser .
 • kunna veta hur våra kunskaper om rörelser och krafter påverkar våra liv, tex inom trafiksäkerhet, satellit uppskjutning och tvättmaskiner.
 • Kunna veta vilka mätinstrument som krävs för att mäta tyngd, sträcka, hastighet och tid samt kunna de samband som finns mellan dessa storheter. 
 • Kunna använda dina kunskaper om rörelser och kraft för att förklara tex balans, tröghet och fritt fall.
 • Kunna samtala och argumentera  samhällsfrågor som rör kunskaper om rörelser, krafter och fysikalisk arbete.
 • kunna arbeta praktiskt med laborationer
 • kunna arbeta efter en laborationsbeskrivning
 • kunna arbeta på ett säkert sätt
 • kunna  samarbeta
 • kunna dokumentera och skriva labbrapporter

Hur kan du visa ditt lärande:

 • Ditt deltagande på lektioner
 • Ditt deltagande på laborationer
 • Ditt resultat på läxor
 • Ditt resultat på prov

Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt Prov Tisdag 16/5. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Vid provet i fysik får du möjlighet att visa att du kan:

F
E
C
A
Begrepp/Kunskap
Förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp för att förklara. Förmåga att ta till sig och använda kunskap om krafter,rörelser och arbete.
Du har bristfällig kunskap om krafter och rörelser.
Du har grundläggande kunskaper om krafter och rörelser och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om krafter och rörelser och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om krafter och rörelser och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Resonemang
Förmåga att resonera och att använda sin kunskap i nya sammanhang.
Du saknar eller har ett bristfälligt resonemang.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: