Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Homework - Reading

Skapad 2017-02-13 16:54 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 6 Engelska
Läsläxa i engelska vecka 9-17.

Innehåll

Eleverna ska under sju veckor läsa engelska berättelser, pjäser eller böcker hemma i läxa, svara på frågor om sin läsning och i skolan diskutera läsningen och texten med sina klasskamrater.

Nivåanpassning av läxan är möjlig då eleverna själva väljer texter de ska läsa. Om eleven har svårt att skriva svar på frågorna själv är det helt okej att en vuxen hjälper till. Väljer eleverna en tjockare bok som de läser under flera veckor så ska det gå bra att göra läxan ändå, då jag försökt variera frågorna för varje vecka. Faktaböcker passar inte riktigt till varje läxa, men till några av dem.

Eleverna kan välja böcker/sagor från hemsidorna som finns länkade längst ner på denna sida. På dessa hemsidor kan eleverna både läsa själva och få texten uppläst för sig. Det finns där ett stort utbud av böcker, sagor och pjäser på olika nivåer och utifrån olika intresseområden. Det går också bra låna engelska böcker från skolan, biblioteket eller läsa böcker ni har hemma.

 

Syftet med läxan är att ge elever mer möjlighet att lära sig använda språkliga strategier för att förstå en text (t.ex. gissa sig till nya ord genom att utgå från bilder/sammanhang/helhet eller ord runt det nya ordet, titta på bara början eller slutet av ordet, liknar det något ord de känner igen på engelska eller svenska). Genom att möta texter på lagom svår nivå kan eleverna utveckla sitt ordförråd, sin läshastighet i engelska och stavningen genom att lära sig känna igen ord och därmed se hur de stavas. Om elever både lyssnar på och läser texterna tränar de också på uttalet och får hjälp att känna igen ord som de hört men inte tidigare sett i text. Texterna eleverna väljer bör vara lite svåra för eleven att förstå, men inte så svåra att eleven inte kan förstå helheten eller ger upp.

oxfordowl.co.uk Class login: almtuna6 - Almtuna

www.storynory.com

www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/drama

www.starfall.com/

www.storylineonline.net/

Uppgifter

 • Läxa vecka 9

 • Läxa vecka 10

 • Läxa vecka 11

 • Läxa vecka 12

 • Läxa vecka 13

 • Läxa vecka 16

 • Läxa vecka 17

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6

Matriser

En
Kunskapskrav Engelska 4-6

Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Läsa/lyssna
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsa/lyssna
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Använda strategier
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Skriva/tala
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Muntlig/skriftlig interaktion
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Använda strategier
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: