Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt Rabbalshede - mitt i universum vt 2017

Skapad 2017-02-13 18:55 i Rabbalshede skola Tanum
I detta arbetsområde skall du få arbeta med jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
Grundskola 1 – 2 NO (år 1-3) Svenska Bild
I detta område skall du lära dig om hur solen, månen och jorden rör sig. Känna till lite om våra grannplaneter i vårt solsystem.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska lära dig:

 

 • Beskriva hur en planet kan se ut och hur den rör sig.
 • Berätta om månen och månens olika faser.
 • Berätta om några planeter som ingår i vårt solsystem.

 

Du får även möjlighet till ett fördjupningsarbete som extrauppgift: 

 • Arbeta om stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året. 

 

Viktiga begrepp: proportioner, månfas, dag, natt, månad, årstider, stjärnbilder, runt sin egen axel, omloppsbana.

 

 

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du kommer att få visa din kunskap genom att:

 • deltar i våra diskussioner.
 • skriva och dokumentera i Book Creator och iMovie.
 • skapa en modell av en planet och tillsammans med andra visa solens, planeternas och månens rörelser.
 • du ska tillsammans med en kamrat som fördjupa dig om din planet och redovisar den med ett digitalt verktyg. 
  • Redovisningen skall innehålla 
   • planetens namn och beskriva den
   • vilken ordning från solen,
   • storlek i förhållande till jorden, 
 • elevrespons genom ”tvåstjärnor och en önskan-modellen”.

 

Fördjupningsarbete: Arbeta om stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året. 

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du kommer att få arbeta med

 • Jordglob, kartbok och Google Earth.
 • Book Creator, iMovie eller liknande digitalt verktyg.
 • Göra din egen planet 
 • Elevrespons genom ”två stjärnor och en önskan-modellen”.

 

Arbetet sker i helklass, enskilt och pararbete och i gruppdiskussioner.

Vi arbetar med detta främst under vecka 9 -14 vårterminen 2017.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv Bl
Vårt Rabbalshede - mitt i universum vt 2014

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Jag kan beskriva hur en planet kan se ut och hur den rör sig.
 • NO  1-3
 • NO   3
Jag kan berätta om månen och månens olika faser.
 • NO  1-3
 • NO   3
Jag kan berätta om några planeter som ingår i vårt solsystem.
 • NO  1-3
 • NO   3
Fördjupningsarbete
Jag kan berätta om stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • NO  1-3
 • NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: