Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2017-02-13 19:46 i Forssaängskolan Borlänge
Vi kommer att arbeta med hur Gustav Vasa tar makten, hur han styr Sverige och hur hans söner, efter hans död, tar över tronen en efter en. Hur ser det ut i Sverige under Vasatiden? Vilka förändringar sker i Sverige och varför sker det förändringar? Hur har folket det under Vasatiden? Hur förändras kyrkans ställning i samhället? Varför är Gustav Vasa den mest kända kungen i Sveriges historia?
Grundskola 5 Historia
Medeltiden avslutas med Stockholms blodbad. Nu börjar en ny tid. Denna tid kallas för Vasatiden för att mellan år 1523 - 1611 styrs Sverige av Gustav Vasa och sedan av hans söner. Vi ska lära oss om den här tiden och hur Sverige förändrades. Varför är Gustav Vasa den mest kända kungen i Sveriges historia? Vi kommer att arbeta med hur Gustav Vasa tar makten, hur han styr Sverige och hur hans söner, efter hans död, tar över tronen en efter en. Hur ser det ut i Sverige under Vasatiden? Vilka förändringar sker i Sverige och varför sker det förändringar? Hur förändras kyrkans ställning i samhället?

Innehåll

Matriser

Hi
Vasatiden

Har ej nått målet
--------------->
--------------->
--------------->
Faktakunskaper om vasatiden
Har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under vasatiden.
Har ej nått målet.
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under vasatiden.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under vasatiden.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under vasatiden
Resonemang
För resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar
Har ej nått målet.
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under vasatiden.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar under vasatiden.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar under vasatiden.
Likheter och skillnader
Kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och visa på likheter och skillnader mellan olika tidsperioder.
Har ej nått målet.
Du visar dina kunskaper om vasatiden genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan dåtid och nutid
Du visar dina kunskaper om vasatiden genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan dåtid och nutid.
Du visar dina kunskaper om vasatiden genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan dåtid och nutid.
Begrepp
Kan använda historiska begrepp på rätt sätt i sina arbeten, vid studier av fakta, användande av källor samt i resonemang.
Har ej nått målet.
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Historiska källor
Kan använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor, och föra resonemang om källornas användbarhet.
Har ej nått målet.
Du kan använda historiskt källmaterial och föra enkla resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial och föra utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial och föra välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Olika framställningar
Kan föra resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Har ej nått målet.
Du kan föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar.
Du kan föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: