Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk 3

Skapad 2017-02-13 22:04 i Gläntanskolan Helsingborg
Ett arbete med temat forntiden från istiden till järnåldern.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Nu kommer du att få bekanta dig med istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Innehåll

TIDSPERIOD

Vårterminen 2020

 

UNDERVISNING

Hur ska vi arbeta?

 • Läser faktatexter enskilt och i grupp.
 • Samtalar, reflekterar och jämför över hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden.
 • Skriver egna faktatexter enligt genrepedagogiken.
 • Ser på filmer.

Vad ska du lära dig?

 • Utveckla kunskaper om hur människor levt under olika tidsperioder.
 • Kunna göra jämförelser kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden.
 • Kunna göra jämförelser kring hur livet skiljer sig mellan de olika tidsperioderna.

DETTA KOMMER ATT BEDÖMAS

 • placera ut istid, stenålder, bronsålder och järnålder på en tidslinje i rätt ordning.
 • reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden.
 • reflektera kring hur livet skiljer sig mellan de olika tidsperioderna.
 • förklara begreppen: stenåldern, bronsåldern, järnåldern, dåtid, nutid, framtid, tidslinje, f.Kr, och e.Kr.
 • vara delaktig i samtal i grupp.
 • faktatexter om de olika tidsperioderna

Bedömning kommer att göras i bedömningsmatrisen: Gläntan 1-3 SO

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: