Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - Programmering, v. 10-14

Skapad 2017-02-14 08:05 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 4 – 6 Teknik
Eleven kommer börja med de absoluta grunderna till programmering.

Innehåll

Syfte

"Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld." - Skolverket, 2011.

Det här är viktigt då framtidens yrken kommer vara mer kopplat till datorer. Om du vill skapa nästa Skyrim, CoD, Mac, appar eller en hemsida på internet behöver du veta vad programmering är för något. 

Undervisning och arbetsformer

V.10
Genomgång om programmeringens grunder.
Vi testar i helklass. 

V.11
Kort repetition.
Eleven får testa att göra en egen programmering på ett a4.
Eleven lämnar in programmeringen. 

V.12
Eleven får testa sin programmering.
Eleven ska dokumentera hur det gick.
Därefter ska eleven utvärdera vad som gick bra och vad som kan ändras.
Eleven avslutar med att testa igen. 

Bedömning - vad, hur och när

Vad: 
* Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

* Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

* Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

* I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

* Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.

Hur:

När eleven är klar utför vi resultatet av elevens programmering. 
Hur eleven har dokumenterat och utvärderat arbetet och utvärderat det bedömd antingen genom ljudinspelningar, videoinspelningar eller skriftligt. 

När:

Vid ett givet tillfälle under vecka 10 och/eller 11 får eleven möjligheten att visa sina kunskaper.

 

Matriser

Tk
Teknik - Programmering, v. 9-11

Ej Bedömd
Behövs Kompletteras
Godtagbara Kunskaper
Delvis Väl Godtagbara Kunskaper
Väl Utvecklade Kunskaper
Dokumentera
Teknik
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Genomföra
Teknik
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Använda Utrustning
Biologi, Fysik och Kemi
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra resultat & förbättra undersökningar
Biologi, Fysik och Kemi
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: