Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väder, värme och kyla - årskurs 4 Ångelstaskolan

Skapad 2017-02-14 09:11 i Ångelstaskolan Uppsala
Koll på NO 4 Vi kommer att hitta svaren på frågan hur kan det blåsa, varför svalnar en kopp varm choklad om den får stå ett tag, hur kan vi spara värmen i huset, vad är dimma? Vi kommer även att ta upp frågor om hållbarutveckling, klimat och miljöpåverkan.
Grundskola 4 Fysik NO (år 1-3)
Vad är väder? Väder bildas av kombinationen luft, värme, vatten/ fukt och hur markens yta ser ut. Det kan vara stilla, blåsigt, varmt, kallt, fuktigt och torrt. Det som har störst betydelse för vädret är hur vattnet förändras i luften. Utan vatten skulle det inte finnas vare sig moln, regn, snö, åska eller dimma. Väder har stor betydelse för oss och påverkar mycket av det vi gör.

Innehåll

Mål 

Du ska...

 • veta varför solen är viktig för livet på jorden
 • kunna ge exempel på hur vi kan spara värme
 • kunna ge exempel på hur värme kan sprida sig
 • förklara vad det är som händer när det blir varmt
 • kunna förklara hur vindar uppstår
 • veta hur moln, regn och snö bildas
 • kunna förklara vad som menas med väderprognos och ge exempel på hur man kan mäta väder
 • veta vad en meteorolog är
 • kunna förklara hur olika väderfenomen uppstår och hur de hänger ihop med varandra.

Arbetssätt

Du kommer att få...

 • läsa faktatexter från läromedlet "Koll på NO åk 4"
 • se film
 • föreläsning av lärare
 • beskriva och dokumentera med ord och bild
 • gå ut och titta på bland annat moln och känna på vinden
 • ge exempel på och beskriva fysikaliska fenomen med fysiska begrepp

Bedömning

 Jag kommer att bedöma din förmåga att

          - genomföra och dokumentera uppgifterna,

           - ge exempel på och beskriva fysikaliska fenomen med fysiska begrepp.

Dina kunskaper om området kommer att bedömas utifrån muntliga diskussioner samt hur du tagit till dig de kunskaper, samband, ord och begrepp som vi arbetat med under arbetsområdet..

Du kommer få flera möjligheter till att visa vad du kan om väder bland annat när du deltar i genomgångar och i diskussioner i liten grupp och i helklass men också i den skriftliga diagnosen i slutet av arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: