Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme och tryck

Skapad 2017-02-14 10:31 i Killebäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Fysik
Kan man koka vatten med is?

Innehåll

Undervisningens innehåll: Vad?

Konkreta mål att kunna:

Konkreta mål “Värme”

 

 • Förstå vad värme är
 • Förstå vad som händer när materia värms
 • Förstå vad som händer när materia förlorar värme
 • Förstå hur värme sprids
 • Veta något om olika temperaturskalor
 • Veta något om hur man kan minska värmespridning

 

Konkreta mål “Tryck”

 

 • Förstå vad som menas med tryck
 • Veta hur man räddar någon ur en isvak
 • Kunna jämföra lufttryck med tryck under vatten
 • Förstå vad vattnets lyftkraft beror på
 • Veta varför vi har vattenlås för avlopp
 • Veta något om kapillärkraft
 • Kunna olika enheter för tryck
 • Förstå samband mellan tryck och kokpunkt
 • Kunna Arkimedes princip


Undervisningens innehåll: Hur?

Arbetsmetod

Vi kommer under lektionerna

- ha genomgångar med diskussion
- ha diskussioner i stora och små grupper
- jämföra och värdera egna och andras lösningar, resonemang och resultat

- titta på filmer

 

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:


- förklara sammanhang i fysik med hjälp av begrepp, modeller och teorier

-arbeta laboratiovt

-Resonera kring slutsasterDu kommer att bli bedömd

- formativt genom socrativetest

-summativt med ett avslutat socrativetest där en fråga är mer utredande.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: