Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap åk 6 Vt-17

Skapad 2017-02-14 11:00 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Lpp för år 6 som sträcker sig under en termin. Eleverna har hkk 80 minuter/ vecka.
Grundsärskola 6 Hem- och konsumentkunskap
Goda matvanor har stor betydelse för din hälsa och ditt välbefinnande.

I våra affärer finns det ett överflöd av livsmedel och att välja rätt är inte lätt.

Genom undervisningen i hkk kommer du att få hjälp med att kunna göra medvetna val som är bra för din hälsa, passar din ekonomi och tar hänsyn till miljön.

Innehåll

Övergripande mål Lgr 11

Skolans mål är att varje elev

.

Syfte

Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.

Vi tränar grundläggande matlagningsmetoder, lär oss mer om måltidsordning och tallriksmodellen, diskuterar aktiva val med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö samt resonerar kring skillnader mellan reklam och konsumentinformation.

Förmågor

Genom undervisningen i hkk kommer du att ges förutsättningar att utveckla din förmåga att

Metod/Innehåll

Vid varje tillfälle kommer du att tillsammans med en eller flera kamrater tillaga eller baka något. Under det praktiska arbetet pratar vi om hur bra det passar in i din livsstil, hur mycket olika livsmedel kostar och om vilka livsmedel du kan välja när du vill tänka på miljön.
Vi ska också prata om skillnaden mellan reklam och konsumentinformation samt om olika sätt du kan spara pengar på.

Centralt innehåll

Tidsplan

Vårterminen 2017

Självskattning (Självskattning, reflektion och pedagogisk bedömning)

Gör en självskattning i matrisen samt en reflektion genom att besvara följande frågor i kommentarsrutan.

Frågor att besvara:

 • Så här har jag arbetat med det centrala innehållet........

 • Så här upplever jag arbetet kring det centrala innehållet ( Det här har varit roligt därför att...., det här har varit mindre bra därför att....)

 • Så här vill jag utveckla mitt arbete.........

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Lgr11
 • Syfte
 • planera måltider och tillaga mat för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet,
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling, och
  Hkk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner samt hur de kan läsas och följas.
  Hkk  1-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  Hkk  1-6
 • Redskap och teknisk utrustning vid bakning, matlagning och måltider.
  Hkk  1-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  1-6
 • Samband mellan mat och hälsa.
  Hkk  1-6
 • Planering av varierade och balanserade måltider, till exempel hur måltiderna kan fördelas över en dag. Konsumtion och ekonomi
  Hkk  1-6
 • Rutiner vid inköp. Planering och genomförande.
  Hkk  1-6
 • Ungas ekonomi, sparande och konsumtion.
  Hkk  1-6
 • Skillnaden mellan reklam och konsumentinformation.
  Hkk  1-6
 • Jämförelser av några varor, till exempel utifrån jämförpris.
  Hkk  1-6
 • Återvinning. Miljösymboler och lokala regler.
  Hkk  1-6
 • Olika mattraditioner som är betydelsefulla för eleven, till exempel vid firande av högtider. Ämnesspecifika begrepp
  Hkk  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet hem- och konsumentkunskap för att till exempel samtala om konsumentfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  Hkk  1-6

Matriser

Hkk
Matris Hkk år 6

Mat, måltider och Hälsa Miljö och livsstil

På väg att nå betyg E
Betyg E
Betyg D
Betyg C
Betyg B
Betyg A
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
Du är på väg att kunna medverka i att tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden. .
Du kan medverka i att tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden. .
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du kan på ett delvis fungerande sätt planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du kan på ett väl fungerande sätt planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
I arbetet är du gång att medverka i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet medverkar du i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
I arbetet använder du redskap och livsmedel på ett säkert och delvis ändamålsenligt sätt.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
I arbetet använder du redskap och livsmedel på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
Du är på väg att bidra till resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider.
Du bidrar till resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du kan föra enkla resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du kan föra välutvecklade resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider.
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
Du är på väg att medverka i att utföra vardagliga uppgifter i hemmet och anger egna förslag till lösningar på enkla praktiska problem.
Du kan medverka i att utföra vardagliga uppgifter i hemmet och anger egna förslag till lösningar på enkla praktiska problem.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet genom att pröva och välja handlingsalternativ som leder fram till delvis fungerande lösningar på enkla praktiska problem.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet genom att pröva och välja handlingsalternativ som leder fram till väl fungerande lösningar på enkla praktiska problem.
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
Du är på väg att kunna bidra till resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
Du kan bidra till resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du kan föra enkla resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du kan föra välutvecklade resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
Du är på väg att kunna använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocessen.
Du kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocessen.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocessen.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
.Du kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocessen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: