Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Färger

Skapad 2017-02-14 13:35 i Pysslingen Förskolor Riddarborgen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Syftet :Utveckla deras nyfikenhet samt förmågan att kunna reflektera samtala och ställa frågor.

Innehåll

Strävansmål:

 • att kunna undersöka färger  i olika sammanhang
 • att stimulera språkutveckling
 • att kommunicera med varandra
 • att lyssna på varandra
 • att koppla färger till olika objekt

VAD ska utvecklas/utmanas?

        

 • Varje barn ska utveckla förmågan att kunna experimentera med färger
 • Varje barn  ska utveckla förmågan att  använda sin fantasi
 • Varje barn ska utveckla förmågan att kunna samtala med varandra.
 • Varje barn ska utveckla förmågan at kunna utmana  barnen till självständighet
 • Varje barn ska utveckla förmågan att utmana sin kunskap
 • varje barn ska utveckla förmågan att reflektera
 • varje barn ska utveckla förmågan att ställa frågor och samtala 
 • varje barn ska utveckla förmågan att kunna leka och utforska
 • varje barn ska utveckla förmåga att kommunicera
 • Varje barn ska utveckla tillit till sin egen förmåga 

 

Genomförande/HUR:

Vi har aktiviteter en  gånger i veckan uppdelade i två grupper på torsdagar.

Vem/vilka:

 Tuttis och Annas ansvars barn 8st var.Barnen har god förmåga till att leka och lera och nyfikenhet för nya utmaningar.

Förberedelser:

Använda  internet i syfte med att få mera ideer, information kunskap. På morgonsamlingen berättar vi hur dagen kommer se ut och vad som ska göras och vilka förmågor kommer vi att utmana barnen med denna aktivitet. Beroende  aktivitet  så planerar   pedagogen och plockar  fram det som ska användas för att sen förbereda det tillsammans med barnen.

Aktiviteter:

26/1-Vi reflekterar tillsammans med barnen om vad vi har haft för projekt föra terminen, vi kollar bilder tillsammans med barnen och vi börjar vår projekt  med att barnen fick välja själva om hur vi ska börja vårt projekt. Det blev målning med olika oljefärger.

9/2-Vi denna tillfälle  använder vi  oss av kulmålning med glaskulor.vi valde att upprepa målningen med träkulor   från  förra  terminen.

16/2- vi experimentear med barnen.Vi använder oss mjölk,karamelfärg,olja och sugrör.Vad hände med mjölken vilken färg fick den?Vad hände ner vi blåste med sugrör?

23/2-vi denna tillfälle använder vi vatten karamelfärg och diskmedel.vad hände med vattenet ner vi la inn karamelfärg.?Vad hände ner vi blåste med  sugröret  i diskmedel och vatten?Vad finns innuti bubblor som vi fick?

 2/3-Hela barngruppen har sortering av olika material färg och form.

9/3-Uppdelade i två grupper har vi blåsmålning.

 

 

Efterarbete:

Vi reflekterar tillsammans med barnen över vad det var för förmågor vi ville utmanar  dem i och antecknar, fotar, filmar för att sen på checkpoints  som vi har på torsdagar kunna i arbetslaget:  reflektera, utvärdera och  planera, utveckla vidare

Uppföljning: 
2/3-2017
Vi har reflekterat över vår projekt färger  och konstaterar att det fungerar väl. Barnen erbjuds ett lugn och  lärande miljö när dem experimentera  
tack vare gruppindelning och lugnet från oss pedagoger. Det uppstår inga onödiga konflikter  vi har möjlighet att se alla barn och ge alla barn möjlighet att komma till tals och ställa frågor. Vi fortsätter med samma metoder  kring vårt arbete med projekt men att vi erbjuder olika aktiviteter för barnen där dem ¨år möjlighet för att experimentera men färger. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: